Standpunten

Zoeken

1. Zeker zijn van werk

De PvdA Overbetuwe vindt dat iedereen die gemotiveerd is om aan het werk te gaan, recht heeft op goede ondersteuning door de gemeente. Hier wil de PvdA flink in investeren.

Lees verder

10. Zeker zijn van samenwerking in de regio

De PvdA Overbetuwe wil zich sterk blijven inzetten voor regionale samenwerking. De schaalgrootte kan variëren per onderwerp.

Lees verder

11. Krachtige dorpen

De gemeente Overbetuwe kent diverse kernen, elk met eigen sterke eigenschappen, maar ook Ieder met een eigen problematiek. De PvdA Overbetuwe wil per kern een budget van 10.000 euro beschikbaar stellen voor goed onderbouwde plannen die de leefbaarheid versterken.

Lees verder

12. Te realiseren plannen in de dorpen.

De PvdA Overbetuwe wil in de periode 2018-2022 veel plannen realiseren in de dorpen.

Lees verder

2. Zeker zijn van een huis

De PvdA Overbetuwe wil voor iedereen een passende woning. Dat is een basisrecht en geen luxe. Helaas zit op dit moment de woningmarkt in Overbetuwe op slot. Er is in alle dorpen van de gemeente een tekort aan bepaalde typen woningen. Die moeten gebouwd worden om dorpen te houden waarin je in elke levensfase kunt wonen.

Lees verder

3. Zeker zijn van zorg aan huis

De PvdA Overbetuwe wil de Sociale Kernteams versterken. In een keukentafelgesprek wordt gekeken naar mogelijkheden voor zorg aan huis. Wat kan de bewoner zelf, welke hulp is nodig? Die hulp moet dan wel binnen vier weken starten.

Lees verder

4. Zeker zijn van een duurzame omgeving

De PvdA Overbetuwe vindt dat de gemeente zich moet richten op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties en be- drijven worden bij de uitvoering betrokken.

Lees verder

5. Zeker zijn van een schuldenvrij bestaan

De PvdA Overbetuwe wil dat de toegang tot schuldhulpverlening eenvoudiger wordt. En wil dat inwoners onmiddellijk worden geholpen. Geen wachtlijst bij schuldhulpverlening in onze gemeente.

Lees verder

6. Zeker zijn van een veilige omgeving

De PvdA Overbetuwe wil een veiligheidsaanpak die is afgestemd op het karakter van onze dorpen. Daarnaast pleit de PvdA nadrukkelijk voor preventie.

Lees verder

7. Zeker zijn van sportmogelijkheden

De PvdA Overbetuwe wil de deelname van kinderen aan sport van financieel niet-draagkrachtige ouders bevorderen.

Lees verder

8. Zeker zijn van cultuur in de dorpen

De PvdA Overbetuwe wil ruim aandacht voor cultuur, omdat het een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van ieder mens.

Lees verder

9. Zeker zijn van natuur en recreatie in Overbetuwe

De PvdA Overbetuwe wil goede wandelpaden en fietsnetwerken in en tussen de dorpen. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap.

Lees verder