6. Zeker zijn van een veilige omgeving

De PvdA Overbetuwe wil een veiligheidsaanpak die is afgestemd op het karakter van onze dorpen. Daarnaast pleit de PvdA nadrukkelijk voor preventie.

Veiligheid is een basisbehoefte. De PvdA Overbetuwe staat voor een veilige en open samenleving en wij koesteren de diversiteit die daarbinnen bestaat. Daarbij zijn wederkerigheid en respect voor elkaar uitgangspunt.
Wij willen allemaal kunnen werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven maken over rampen of misdrijven, die ons lichaam kunnen beschadigen, onze geest kunnen traumatiseren of op een andere manier onze toekomst kunnen be- dreigen.
Recht en veiligheid beginnen dichtbij huis. Een veilige omgeving is een zaak voor iedereen. Als iemand zich onveilig voelt, heeft hij of zij in de regel geen behoefte aan een debat over saamhorigheid. Je niet veilig voelen staat dat immers in de weg. Daarom is (sociale) veiligheid voor de PvdA een speerpunt. Die veiligheid bevorderen wij door een goede samenwerking tussen gemeente, brandweer, poli- tie, justitie en vele andere partijen op touw te zetten. Wij nemen het veiligheidsgevoel van onze inwoners heel serieus, zonder de objectieve wereld van de cijfers uit het oog te verliezen.
• De PvdA Overbetuwe wil meer aanwezigheid van wijkagenten in de dorpen. Een wijkagent is een sleutelpersoon in de wijk die voor verbindingen zorgt. Ook door fysieke zichtbaarheid en gebruik van sociale media.
• Wij willen directe invloed van inwoners op de prioriteiten van burgemeester en politie door het maken van veiligheids- en preventieplannen per dorp, waar- over de inwoners mee denken en beslissen. De inzet en prioriteiten van wijk- agenten worden medebepaald door de inwoners van de dorpen.
• De PvdA wil innovatieve vormen van verlichting, waardoor we onze omgeving veiliger maken en houden.
• De PvdA Overbetuwe wil een leefomgeving, die heel en schoon is en er ver- zorgd uitziet. De inrichting van onze openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid.
• We ondersteunen maatregelen om te voldoen aan het Keurmerk Veilig ondernemen buitengebied om hiermee ondermijning tegen te gaan.
• Wij willen openbare diensten die hulp verlenen binnen de daarvoor geldende norm- en opkomsttijden.
• De PvdA Overbetuwe wil een brandweer, die met voldoende materieel en menskracht in staat wordt gesteld haar taak uit te voeren.
• Iedereen, ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid, moet zich vrij kunnen bewegen en uiten. Elke vorm van belediging en discriminatie wijzen wij af en pakken wij aan.

Gerard Romijn

Gerard Romijn

Het sociale gezicht van onze samenleving moet behouden blijven, daar maak ik mij sterk voor. Laat ik me even voorstellen. Mijn naam is Gerard Romijn, ik sta als vierde op de kandidatenlijst van de PvdA Overbetuwe. Ik ben 68 jaar oud, woon sinds 2005 in Elst en alweer meer dan 8 jaar actief in onze

Meer over Gerard Romijn