4. Zeker zijn van een duurzame omgeving

De PvdA Overbetuwe vindt dat de gemeente zich moet richten op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties en be- drijven worden bij de uitvoering betrokken.

De PvdA Overbetuwe wil een lokale klimaatagenda met concrete doelen voor de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids) gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen.
• We voorzien gemeentelijke gebouwen met geschikte daken van zonnecollectoren.
• De PvdA Overbetuwe wil dat lokale infiltratie en gescheiden afvoer van regenwater waar mogelijk wordt bevorderd.
• We maken afspraken met de wooncorporaties over kleinschalige energieopwekking (zoals zonnepanelen) voor en door huurders.
• Alle sociale woningen zijn binnen 10 jaar goed geïsoleerd. Hierover maken we bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet omhooggaan.
• De PvdA Overbetuwe wil de totstandkoming van energiecoöperaties stimuleren, waarin bewoners gezamenlijk energie gaan opwekken. De toegang tot dit type coöperaties en initiatieven moet ook geborgd zijn voor mensen, die niet direct zelf een investeringsbedrag op tafel kunnen leggen.
• We kopen 100% duurzame stroom in. Ook onze leveranciers en subsidie-ont- vangende organisaties worden hiertoe aangezet/verplicht.
• Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen neemt de gemeente duurzaamheid in energie, groen en waterafvoer op als eis.
• De PvdA Overbetuwe wil extra windmolens plaatsen op het grondgebied van onze gemeente langs de snelwegen A-15 en
A-50.
• We ondersteunen actief het plaatsen van voldoende laadpalen in dorpen.
• De PvdA Overbetuwe wil duurzaam vervoer naar school, werk en winkels bevorderen, met name door snelle fietsverbindingen.

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers