9. Zeker zijn van natuur en recreatie in Overbetuwe

De PvdA Overbetuwe wil goede wandelpaden en fietsnetwerken in en tussen de dorpen. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap.

De PvdA Overbetuwe vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. De natuur en de biodiversiteit in Nederland heeft ondersteuning nodig. De aard van de landbouw en groei van steden zijn er de oorzaak van dat verschillende dier- en plantensoorten geen leefgebied meer hebben.

• De PvdA Overbetuwe wil dat agrariërs een belangrijke rol hebben in het beheren en scheppen van natuur en dat zij actief meedenken over de transitie richting een meer duurzame landbouw. Dat is goed voor een duurzame economie, het land en ons voedsel, de biodiversiteit en ons cultuurlandschap.
• Park Lingezegen moet verder worden ontwikkeld als natuur- en recreatiegebied.
• We willen bescherming van de biodiversiteit in de openbare ruimte door eco- logisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid.
• De PvdA Overbetuwe wil de dijken gebruiken als wandel- en fietspaden met picknickgelegenheden om te kunnen recreëren.

Marion Saedt

Marion Saedt

De gemeente moet helpen met het scheppen van gelijke kansen voor iedereen Mijn naam is Marion Saedt, 38 jaar en woon sinds 2016 met mijn gezin in Zetten. U vindt mij op plaats 5 van de PvdA kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in onze prachtige gemeente Overbetuwe. Ik vind het hier heerlijk wonen, graag ben ik

Meer over Marion Saedt