2. Zeker zijn van een huis

De PvdA Overbetuwe wil voor iedereen een passende woning. Dat is een basisrecht en geen luxe. Helaas zit op dit moment de woningmarkt in Overbetuwe op slot. Er is in alle dorpen van de gemeente een tekort aan bepaalde typen woningen. Die moeten gebouwd worden om dorpen te houden waarin je in elke levensfase kunt wonen.

De PvdA hanteert bij het bepalen van de woonbehoefte per dorp het uitgangspunt: 1/3 deel koopwoningen, 1/3 deel middel dure huurwoningen (700 tot 1000 euro) en 1/3 deel sociale huurwoningen (tot 700 euro).
• Wij willen dat de gemeente juridisch houdbare afspraken maakt met de wooncorporaties en projectontwikkelaars.
• Er moet een evenwichtige spreiding van goedkope huurwoningen over de verschillende dorpen zijn.
• Voor elke sociale woning, die wordt verkocht, wordt er één aan de woningvoorraad toegevoegd.
• Bij het bepalen van de huurprijs van een sociale huurwoning mag de WOZ- waarde niet langer worden meegenomen.
• De PvdA Overbetuwe wil grond goedkoper beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van sociale of middel dure huurwoningen.
• We maken afspraken met wooncorporaties over een goede isolatie van alle sociale woningen binnen 10 jaar en netto woonlasten die dan niet omhooggaan (gelijkblijvende huren).
• De PvdA wil een fonds voor de verduurzaming van woningen. De meeropbrengsten van de besparingen kunnen (deels) in dit fonds worden teruggestort, zodat hiermee nieuwe investeringen kunnen worden gedaan.
• Wij willen experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en levensloopbestendig wonen.
• De PvdA Overbetuwe is voorstander van woonzorgzones in meer dorpen in onze gemeente.
• Wij ondersteunen groepen bewoners die panden in eigen beheer willen nemen of een wooncoöperatie willen starten.
• De PvdA Overbetuwe wil de rol van huurdersverenigingen versterken, zodat deze verenigingen volwaardige gesprekspartner zijn van wooncorporaties, particuliere eigenaren, gemeenten of andere partners in de dorpen.

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers