8. Zeker zijn van cultuur in de dorpen

De PvdA Overbetuwe wil ruim aandacht voor cultuur, omdat het een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van ieder mens.

Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en naartoe gaan en over onze drijfveren en motieven. Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en kent een grote verscheidenheid. Voor onze gemeente gaat het onder andere om bibliotheken, de muziekscholen -en verenigingen, de musea, cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen.
Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toe- gankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. De PvdA Overbetuwe wil investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente en wil deze behouden voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.

• De PvdA Overbetuwe ziet de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Dat betekent dat er in bibliotheken een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid, er allerlei vormen van informatie te vinden zijn, en er permanent open wifi-verbindingen zijn.
• Wij waarderen en stimuleren amateurkunst. En ondersteunen dus verenigingen, muzieklessen en cursussen waar mogelijk.
• De PvdA Overbetuwe vindt samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs belangrijk. Kennis over ons culturele erfgoed – waar komen we vandaan – helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit.

Gabrièle Penning de Vries voorzitter PvdA Overbetuwe

Gabrièle Penning de Vries voorzitter PvdA Overbetuwe

Samen maken we Overbetuwe nog mooier! Ik ben Gabrièle Penning de Vries, de nummer 7 op de kandidatenlijst. Ik ben sinds 1997 actief bij de PvdA Overbetuwe. Momenteel ben ik de voorzitter van onze afdeling. Hiervoor was ik bestuurslid, campagneleider, penningmeester, commissielid/burgerlid en ik ben ruim 6 jaar raadslid geweest. Je kunt wel stellen, ik

Meer over Gabrièle Penning de Vries voorzitter PvdA Overbetuwe