Mooi plekje

Door Elbert Elbers op 18 februari 2018

De hele afdeling van de PvdA Overbetuwe is flink bezig met de campagne. We komen overal en zien veel mooie plekjes in onze gemeente. Op de verkiezingsborden hangen onze fraaie posters. De eerste flyers worden uitgedeeld en het eerste verkiezingsdebat met de CU is achter de rug. Vrijdag 23 februari is het volgende debat in De Kik. Daar zal onze voorzitter Gabriéle Penning de Vries gaan vertellen wat onze inzet op cultureel gebied is de komende jaren.
Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en naartoe gaan en over onze drijfveren en motieven. Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en kent een grote verscheidenheid. Voor onze gemeente gaat het onder andere om bibliotheken, de muziekscholen en -verenigingen, de musea, cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen.
Alle vormen van cultuur moeten toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. De PvdA Overbetuwe wil investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente en wil deze behouden voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.

• De PvdA Overbetuwe ziet de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Dat betekent dat er in bibliotheken een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid, er allerlei vormen van informatie te vinden zijn, en er permanent open wifi-verbindingen zijn.
• Wij waarderen en stimuleren amateurkunst. En ondersteunen dus verenigingen, muzieklessen en cursussen waar mogelijk.
• De PvdA Overbetuwe vindt samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs belangrijk. Kennis over ons culturele erfgoed – waar komen we vandaan – helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit.
Dus kom allemaal naar het Cultuurdebat in De Kik.

Tussen alle drukte in genieten we ook van de mooie plekken in onze gemeente. Wie weet bijvoorbeeld in welk dorp dit mooie plaatje is gemaakt?
Reageer en wie weet, verschijnen er nog veel andere mooie plekjes uit onze gemeente.

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers