3. Zeker zijn van zorg aan huis

De PvdA Overbetuwe wil de Sociale Kernteams versterken. In een keukentafelgesprek wordt gekeken naar mogelijkheden voor zorg aan huis. Wat kan de bewoner zelf, welke hulp is nodig? Die hulp moet dan wel binnen vier weken starten.

• De PvdA Overbetuwe wil toegankelijke zorg in de dorpen met maatwerk en persoonlijk contact. Op die manier krijgen onze inwoners de zorg die zij nodig hebben.
• Wij willen dat de beste zorg aan huis met alle betrokkenen wordt afgestemd, en mensen die zorg nodig hebben onmiddellijk weten bij wie zij kunnen aankloppen voor ondersteuning.
• Het aanvragen van zorg moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt.
• De PvdA Overbetuwe wil dat de stopwatch- en tekencultuur in de zorg verdwijnt. Er moet zo min mogelijk bureaucratische rompslomp zijn voor de inwoners. In de samenwerking is vertrouwen het uitgangspunt.
• Wij letten bij een aanbesteding van de zorg minder op de prijs. In de aanbestedingen stellen we vooral eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepas- sen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van
cliënten en mantelzorgers, en persoonlijk contact.
• Wij stellen eisen aan transparantie van de zorginstellingen. Dat geldt op het gebied van financiën, maar ook met betrekking tot de samenwerkingsbereidheid, de tevredenheid van cliënten en medewerkers, en het hanteren van de Wet normering topinkomens.
• De PvdA Overbetuwe wil kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties ook toegankelijk maken voor mensen met lage inkomens.
• De samenwerking op het gebied van zorg wordt verder uitgebreid. In de sa- menwerking zijn huisartsen en andere eerstelijnsinstellingen betrokken. In de Sociale Kernteams zijn de wijkverpleegkundigen de spil.
• De PvdA Overbetuwe wil een aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door in te zetten op een gezonde leefstijl en het bevorderen van bij- voorbeeld gezond eten, bewegen, de aanpak van obesitas en stoppen met roken.

Marion Saedt

Marion Saedt

De gemeente moet helpen met het scheppen van gelijke kansen voor iedereen Mijn naam is Marion Saedt, 38 jaar en woon sinds 2016 met mijn gezin in Zetten. U vindt mij op plaats 5 van de PvdA kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in onze prachtige gemeente Overbetuwe. Ik vind het hier heerlijk wonen, graag ben ik

Meer over Marion Saedt