7. Zeker zijn van sportmogelijkheden

De PvdA Overbetuwe wil de deelname van kinderen aan sport van financieel niet-draagkrachtige ouders bevorderen.

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren, te leren samenwerken en ga zo maar door.
Sport wordt veel in verenigingsverband beoefend. Vrijwilligers zijn de dragers van deze verenigingen. Er zijn in onze gemeente heel veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Deze verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid, de onderlinge binding en zij vormen een brug in het verbinden van verschillende sociale netwerken door de samenleving heen.Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van het kunnen omgaan met winnen en verliezen. Sport moet toegankelijk zijn voor alle kinderen.
• De PvdA Overbetuwe zet zich in voor voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van sport (in teamverband en in verenigingsverband).
• We willen sportverenigingen, die actief werk maken van diversiteit en integratie, extra ondersteunen.
• De PvdA Overbetuwe zet zich in voor vitale sportparken met aandacht voor duurzaamheid (bijvoorbeeld ledverlichting).
• In elke woonwijk willen we voldoende speelplekken, speel- en beweegtuinen.
• Elk kind moet leren zwemmen. We garanderen dat alle kinderen tussen de 6 tot 12 jaar een A- en B-zwemdiploma mogen halen.

Cecile de Boer

Cecile de Boer

De no. 2 op de PvdA kandidatenlijst Cécile de Boer uit Heteren stelt zich voor: Geboren aan de overkant van de Rijn in 1968 en in 1972 naar Heteren gekomen samen met mijn ouders en mijn jongere broer Olaf. Ik heb een heerlijke jeugd gehad in Heteren en ben opgegroeid in een warm rood nest

Meer over Cecile de Boer