12. Te realiseren plannen in de dorpen.

De PvdA Overbetuwe wil in de periode 2018-2022 veel plannen realiseren in de dorpen.

DRIEL
• Een woonzorgzone rond Cunerahof.
• Passende woningen voor jongeren en ouderen.
• Herontwikkeling van het Centrum.
• Goede toegang tot Park Lingezegen
• Hangplek voor jongeren.

ELST
• Ontwikkeling van Elst Centraal met gemengde functies werken, wonen, zorg en ontmoeting.
• Woningen voor ouderen en jongeren op het Land van Tap met ruimte voor parkeren.
• Goede toegang realiseren naar theater De Kik.
• Woonfuncties op huidige huisvesting van het Overbetuwe College

HEMMEN
• Behoud van dorpshuisfunctie.
• Hemmen blijft een beschermd dorpsgezicht met beperkte uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande gebouwen.
• Behoud van strengere welstandseisen.

HERVELD-ANDELST
• Een woonzorgzone rond de Hoge Hof.
• Realisatie van een multifunctionele accommodatie.

HETEREN
• Doorontwikkeling van Heteren-Centrum (plein met winkels/woningen).
• Naast realisatie van een dorpshuis een dorpsvoorzieningenstraat met sporthal en sportveld Brede School en clustering van maatschappelijke voorzieningen.
• Verbonden fietsroutes aan de Achterstaat en de Polderstraat.
• De gemeente moet een gebiedsvisie Heteren-zuid/westrand opstellen.
• Herinrichting van de Kastanjelaan (centrum aan de rivier).

HOMOET
• Goede bereikbaarheid van voorzieningen.

OOSTERHOUT
• Veilige fiets- en autoverbindingen rond Knoop 38.
• Ontwikkeling dorpscentrum.

RANDWIJK
• Behoud van natuur en weidsheid van de uiterwaarden.
• Realisering van een multifunctionele accommodatie met dorpsservicecentrum.
• Groei op dorpse wijze (geen grote aantallen woningen tegelijk in een buurt).
• Realisering en behoud van ommetjes rond het dorp.

SLIJK-EWIJK
• Behoud van streekeigen buiten wonen met aandacht voor seniorenwoningen.
• Uitbreiding van streekeigen beplanting.
• Een goede inpassing van De Danenberg.

VALBURG
• Een goede landschappelijke inpassing van Railterminal Gelderland (PvdA Overbetuwe is geen voorstander van deze overslagplaats van goederen).
• Realisering van een nieuw dorpshuis (multifunctionele accommodatie.
• Een duurzaam en vitaal sportpark.

ZETTEN
• Een goed bereikbaar (winkel)centrum.
• Goede en blijvende fiets- en veerverbindingen naar werk en school, ook naar Wageningen.
• Omvorving van De Wanmolen.
• Behoud van de Lantermansweide.
• Onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame woningbouw aan de Veldstraat.
• Aanleg van een algemene begraafplaats.

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers