14 maart 2015

Zicht op Zetten in het HPC

Op het Hendrik Pierson College spraken veel inwoners met de initiatiefgroep
Zicht op Zetten over hun ideeën over het Zetten van de toekomst.
Er lag geen kant en klaar plan, maar een start en een uitdaging om met elkaar vanuit het Zetten van nu te komen tot een levendig en verbonden Zetten 2025.

Uit de discussie op zaterdag 14 maart kwamen een paar duidelijke onderwerpen naar voren:
hoe zorgen we voor een goede verbinding tussen inwoners, bedrijven, verenigingen en gemeente? Op welke manier versterken we het delen van voorzieningen en kennis? Moet Zetten een plattelandsdorp blijven of moet het dorp groeien, bijvoorbeeld door meer bedrijven te huisvesten. Wat gebeurt er met de Wanmolen en komt er een sportcampus bij het HPC? Verbetert het openbaar vervoer van en naar Zetten om makkelijk in andere kernen van Overbetuwe en de grote steden te komen?
Bijna alle aanwezigen denken dat Zettenaren elkaar ook in de toekomst graag blijven ontmoeten op school, bij sportverenigingen, op een bankje in het Centrum of in een dorpskroeg. Elkaar op deze manier ontmoeten gaat boven een vluchtige chat op internet. In april gaat de initiatiefgroep verder om de ideeën verder uit te werken en concreet te maken.
Ook de PvdA Overbetuwe was bij deze bijeenkomst aanwezig en houdt contact met de initiatiefgroep.