Week van de Veiligheid

Door Elbert Elbers op 10 oktober 2018

Dinsdag 9 oktober heb ik samen met andere raadsleden in het kader van de Week van de Veiligheid de brandweerpost in Valburg bezocht. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland -Midden (VGGM) vertelde daar over het werk wat zij doen in de regio en in de dorpen van de gemeente Overbetuwe. Belangrijke onderwerpen waren de ambulancezorg met als aandachtspunt de tijd waarbinnen men hulp kan bieden aan mensen (aanrijtijden) en de uitstekende aanwezigheid van AED’s (defibrillatoren) in Overbetuwe. Samen met de gemeente Lingewaard en de Stichting Kloppend Hart zorgt onze gemeente voor een meer dan voldoende verspreiding van AED’s, zodat snel hulp kan worden geboden aan mensen met een hartstilstand. Geweldige inzet van deze vrijwilligers en onze gemeente!

Verder vertelde de brandweer over al hun specialismen en lieten brandweerlieden van de brandweerpost Valburg trots hun materieel en eigen uitrusting zien aan college en raadsleden van de gemeente. Het materieel zag er tiptop uit en voor de veiligheid van iedereen is dat nodig ook.

Ook de politie vertelde over hun inzet in de gemeente Overbetuwe. Er is veel aandacht voor ondermijning. Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de invloed en druk die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. De politie vertelde ook dat de inzet van agenten bij evenementen steeds meer capaciteit vraagt. En hiervoor krijgt de politie geen extra financiële middelen. Mede om die reden moeten organisatoren van evenementen steeds meer maatregelen voor veiligheid zelf nemen. De druk op vrijwilligers neemt hierdoor ook weer toe.

Het was een leerzame avond voor mezelf en de andere raadsleden.

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers