Door op 12 september 2016

Vriendelijk nieuwsgierig

De voetnoot van Arnon Grunberg in ‘de Volkskrant’ lees ik altijd. Soms met een glimlach, soms met ergernis, bijna nooit leg ik het stukje naast me neer als een aantekening van weinig waarde. Begin deze maand gaf Grunberg me nieuwe energie. Een prachtig kado, zomaar op een vroege werkochtend.

Vrijdag 9 september schreef hij een voetnoot met als titel ‘Zoen’. Verslaggever Julien Althuisius zegt tegen de geïnterviewde Katja Schuurman: “En je ex-man loopt ook rond in het huis. Jullie geven elkaar bij het afscheid een zoen op de mond en zeggen ‘dag liefje’ tegen elkaar. De verslaggever voegt hieraan toe dat velen dat ‘een vreemde situatie’ zouden vinden.

Grunberg zegt hierover dat ‘De keuzes van de ander op onze keuzes dienen te lijken, anders worden we onrustig. Deze neiging wordt vaak samengevat met ’normen en waarden’. Kennelijk zijn wij zo onzeker over ons leven dat het pijnlijk is dat andere mensen andere wegen zijn ingeslagen. Echter, zolang de ander ons geen overlast bezorgt, zouden wij op zijn keuzes, hoe merkwaardig ze soms ook zijn, met vriendelijke nieuwsgierigheid moeten reageren.’

Grunberg noemt de onzekerheid van mensen als oorzaak voor het niet kunnen openstaan voor andere meningen. En inderdaad is er veel ongerustheid onder mensen over hun inkomen, hun huis, de persoonlijke zorg en de eigen veiligheid. Die ongerustheid nemen we niet weg door rationele argumenten. We moeten luisteren naar mensen en doorvragen wat hen elke dag bezighoudt.
Dat ga ik doen de komende periode, samen met mijn PvdA-fractiegenoten. Om met alle inwoners van Overbetuwe samen oplossingen te vinden en vooral elkaar te leren waarderen met al onze eigenaardigheden.

Ik ben vriendelijk nieuwsgierig naar u.