De sociaaldemocratie is te mooi om ‘links’ te laten liggen.

20 december 2017

Een nieuw gezicht op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Laat ik mij daarom even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Max Krabbendam, ik ben 26 jaar, trots Overbetuwenaar en sinds 2010 lid van de Partij van de Arbeid. Vanaf het eerste moment dat ik mocht stemmen besloot ik, vanuit een soort extra toewijding en politieke interesse, ook maar meteen lid te worden. Mijn actieve inzet binnen de PvdA is echter pas iets van de laatste jaren. Zo heb ik een actieve rol gehad in het coördineren en uitvoeren van de laatste landelijke en provinciale campagne in onze gemeente.

Momenteel ben ik ook druk bezig met de laatste fases van mijn opleiding tot maatschappelijk werker. Dit doe ik op de HAN in Nijmegen. Deze opleiding en mijn deelname binnen de PvdA kan ik met moeite los van elkaar zien. Deze twee liggen wel in het verlengde van mijn visie. Namelijk dat iedereen onvoorwaardelijke en gelijke kansen verdient om, zowel individueel als gemeenschappelijk, volwaardig mee te doen en bij te dragen aan de vooruitgang van onszelf en de gemeenschap waarin we leven. Dat klinkt erg groot en vaag, maar de gemeente kan daar een belangrijke en concrete rol in spelen. Ik noem het even ‘de drie W’s’. Werken: Respectabele stage- en werkvoorziening op ieder niveau. Wonen: Het bouwen van betaalbare en duurzame koop- en huurwoningen op korte termijn. Welzijn: Gepaste en toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen in alle kernen, voor iedereen.

Na de nederlagen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau is het duidelijk dat de PvdA moet veranderen. Sociaaldemocratie is te mooi om ‘links’ te laten liggen. We zullen het samen weer moeten oppakken. Voor mij is het in ieder geval tijd om bij te dragen aan een progressieve en sociaaldemocratische PvdA. Tijd om bij te dragen aan een sterk en sociaal Overbetuwe.