1 februari 2018

Schuldhulpverlening door één instantie

De PvdA Overbetuwe wil dat inwoners bij schuldhulpverlening worden bijgestaan door één en dezelfde medewerker.
En wil zo voorkomen dat mensen hun verhaal tegen steeds wisselende hulpverleners moeten vertellen.
Het telkens weer uitleg moeten geven aan andere hulpverleners maakt het risico groter dat mensen geen beroep doen op schuldhulpverlening. En op die manier geen uitzicht krijgen op een schuldenvrij bestaan.
Om die reden dient de PvdA op 6 februari een motie in om het regelen van schulden in één hand te houden.
De motie wordt samen ingediend met GroenLinks en GBO.

PvdA, GroenLinks en GBO vinden dat Forte Welzijn (Forte Geldzaken) goed werk levert met de Thuisadministratie / Formulierenbrigade. Dat doet Forte Welzijn door samen te werken met een groot aantal vrijwilligers.
Met een voorstel van het college van CDA en D66 dreigt nu een situatie te ontstaan, dat inwoners met schulden worden geconfronteerd met telkens andere hulpverleners.
Het Uitvoeringsplan met de titel ‘Schulden en Preventie; Opgeteld Beter’ laat de mogelijkheid open, dat meerdere organisaties bij de schulddienstverlening worden betrokken.
PvdA, GroenLinks en GBO vinden dat wisselen van hulpverlener voor mensen met een schuldenprobleem ongewenst.
Om die reden roepen wij het college op om de schuldhulpverlening en de nazorg zoveel mogelijk door dezelfde (vrijwilligers)organisatie te laten verzorgen. Natuurlijk voorzover en zolang het belang van de hulpvrager daarmee is gediend.
De regie over de nazorg hoort bij de sociale kernteams, die in samenspraak met de Thuisadministratie / Formulieren- brigade en de schuldhulpverleningsconsulenten kijken wat er nodig is.

Schulden en werkloosheid gaan vaak samen. Daarom vindt de PvdA dé manier om schulden te kunnen afbetalen het vinden van een baan. De aanpak om mensen met begeleiding en bijscholing aan het werk te helpen geldt dus zeker voor mensen met schulden. Dit en meer bepleit de PvdA in ons verkiezingsprogramma om mensen zeker te laten zijn van een schuldenvrij bestaan.