Openheid over vorming nieuw college

2 april 2018

Vandaag heeft de PvdA gereageerd op een verzoek van CDA, GBO en VVD om in beslotenheid verder te praten over de redenen die deze laatste partijen hebben doen besluiten om verkennende gesprekken met elkaar te starten voor de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders na de verkiezingen van 21 maart j.l.. De PvdA heeft het volgende geschreven aan CDA, GBO en VVD:

“Waarde collega’s, verkiezingen kennen een bijzondere dynamiek. De dagen voor de verkiezingen kennen een enorme inzet om inwoners te bewegen om vooral te gaan stemmen. De verkiezingsdag zelf is spannend en bijna een ontlading. De dagen na de verkiezingen komt het besef wat de uitslag betekent en hoe je die uitslag het beste vertaalt voor onze inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties.

Voor ons als PvdA Overbetuwe staat bij een collegevorming de inhoud voorop. Wat wil je de komende periode bereiken voor onze gemeente?
In eerste instantie zou het niet moeten gaan om de poppetjes, om de mensen die de plannen van liefst de gehele gemeenteraad mogen gaan uitvoeren. Om die plannen op te halen uit de Overbetuwse samenleving en dan met elkaar te formuleren was en is de PvdA voorstander van een samenlevingsprogramma. Als de inhoud daarvan is geformuleerd, kan een (in)formateur kijken welke partijen, die plannen het beste kunnen uitvoeren en tenslotte welke mensen, dat het beste kunnen doen.

Om de inhoud echt leidend te laten zijn, is de PvdA voorstander van een informateur.
Iemand van buiten de gemeente Overbetuwe, die de opdracht krijgt om, samen met alle inwoners, bedrijven en verenigingen, een samenlevingsprogramma op te stellen en daarna te kijken welke partijen, dat programma het beste kunnen uitvoeren in een nieuw college van burgemeester en wethouders.

De door het CDA gekozen aanpak na de verkiezingen van 21 maart j.l. om tot goede en door de samenleving gedragen plannen te komen, staat lijnrecht tegenover deze ideeën van de PvdA Overbetuwe. Men kiest eerst voor de poppetjes en dan pas voor de inhoud.

Ruim voor de verkiezingen hebben alle partijen ingestemd met een eerste gezamenlijke bijeenkomst van de lijsttrekkers om met elkaar te spreken over een aanpak om tot een samenlevings-, en/of raads-, en/of collegeakkoord te komen.
Op 22 maart, de dag na de verkiezingen, legde het CDA een dictaat voor aan de overige partijen.
‘Wij, het CDA, voeren afzonderlijk gesprekken met alle andere partijen. En op 3 april hoort u wat die gesprekken, volgens het CDA, hebben opgeleverd.’

De gesprekken, die alleen het CDA met de overige partijen heeft gevoerd en ook de terugkoppeling daarvan op 3 april a.s., zijn gesprekken, die in beslotenheid plaatsvinden, zonder dat onze inwoners hierbij aanwezig kunnen zijn en zelf direct kennis hiervan kunnen nemen.
Via een persbericht zijn alle inwoners, en met hen alle politieke partijen, geïnformeerd dat CDA, GBO en VVD verkennende gesprekken zijn begonnen voor de vorming van een nieuw college, zonder dat ook maar iets van een gezamenlijke inhoud op papier is gezet of met de buitenwereld gedeeld.
CDA, GBO en VVD voelen geen behoefte om de inhoud van de individuele gesprekken van het CDA met de andere partijen plenair te delen. In beslotenheid zijn deze partijen wel bereid om de keuze voor deze (voorkeurs)variant toe te lichten.

De PvdA Overbetuwe heeft het persbericht d.d. 29 maart 2018 van de lijsttrekkers van CDA, GBO en VVD ontvangen.
Wij willen graag in de openbaarheid met hen hierover van gedachten wisselen.
Alleen in het geval, dat de besloten bijeenkomst van dinsdag 3 april in de commissiekamer van het gemeentehuis zijn beslotenheid verliest en inwoners, pers en andere belangstellenden welkom zijn om de terugkoppeling bij te wonen, zal de PvdA bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

Met de meeste hoogachting,

Cecile de Boer
Elbert Elbers

gemeenteraadsleden
PvdA Overbetuwe”