3 juli 2017

Kadernota

Dinsdag 4 juli vraag ik de gemeenteraad om meer te doen aan duurzaamheid en leefbaarheid in onze dorpen. De PvdA wil ook dat vluchtelingen onze taal leren en deelnemen aan activiteiten in de dorpen. Ook steunen wij inwonerinitiatieven zoals de Stichting Buurtverbinders, zij laten zien wat er in de dorpen te beleven valt en de Stichting Overbetuwevoorelkaar, zij werken met een digitaal Zorgplatform, waar vraag en aanbod op gebied van zorg en welzijn bij elkaar gebracht worden. Verder wil de PvdA dat onze gemeente zich echt inzet voor toekomstbestendig werk voor inwoners, die een sociale werkomgeving nodig hebben. Dit zijn de onderwerpen, die ik benoem in de raadsvergadering van 4 juli, waarin de gemeenteraad zich uitspreekt over de plannen voor 2018. Komende week vertel ik meer hierover op deze plek.