Jong en oud op campagne

4 maart 2018

Zaterdag 3 maart was de afdeling op campagne in Heteren, Zetten en Elst. Jong en oud deden mee om als PvdA Overbetuwe inwoners van de dorpen te spreken . En hen te vragen om op 21 maart te gaan stemmen, natuurlijk op de PvdA. Om een lokaal links geluid te laten horen in de gemeenteraad. Waar mensen die het even zelf niet redden, kunnen rekenen op steun vanuit de lokale gemeenschap. En om mensen meer kansen te geven zichzelf te ontplooien. Aansluiten bij wat er in de dorpen al is en initiatieven van inwoners tot bloei laten komen. Dus geen enorme investeringen in een cultuur- en sporttempel bij het station in Elst, zoals CDA en VVD lijken te willen.

Gerda de Boer en Frans Brukx waren de oude rotten, die al heel veel verkiezingen hebben meegeholpen met canvassen. Hun idealen hebben zij nog steeds en zij zijn bereid om voor die mening de straat op te gaan: ‘de komende week elke dag een paar straten. En met een stijgende buitentemperatuur is er ook meer gelegenheid voor een gesprek met dorpsgenoten’, aldus Gerda. En Frans trotseerde de winterse kou om in Heteren en Elst folders uit te delen. In de Vogelbuurt en in de Koninginnebuurt, twee wijken in onze gemeente met veel sociale woningbouw, waar de inzet van opbouwwerk, woonstichtingen en gemeente absoluut nodig is om samen vooruit te kunnen in onze dorpen. Idealen, zie je ook bij ons jongste actieve lid Max Krabbendam. Op de Hoge School Arnhem Nijmegen volgt hij een opleiding maatschappelijk werk. En die opleiding en zijn deelname binnen de PvdA kun je niet los van elkaar zien. Ze liggen in het verlengde van Max visie. Namelijk dat iedereen onvoorwaardelijke en gelijke kansen verdient om, zowel individueel als gemeenschappelijk, volwaardig mee te doen en bij te dragen aan de vooruitgang van jezelf en de gemeenschap waarin je leeft. Max, een ware sociaal-democraat. En ook hij was erbij op deze winterse campagnedag in Overbetuwe.