Interpellatiedebat over onderhandelingen voor nieuw college

2 april 2018

PERSBERICHT

DEBAT OVER ONDERHANDELINGSPROCES IN OVERBETUWE?

GroenLinks, D66, BBO, PvdA en CU zijn het zat. CDA, GBO en VVD hebben in achterkamertjes besloten te werken aan een coalitie. In een reactie daarop vragen GroenLinks, D66, BBO, PvdA en CU een interpellatiedebat aan met CDA wethouders en onderhandelaars Jan van Baal en Wijnte Hol. Dit debat moet inzicht geven in het proces dat geleid heeft tot de aankondiging van CDA lijsttrekker Jan van Baal over besprekingen tussen zijn partij, en GBO en VVD.

GroenLinks, D66, BBO, CU en PvdA hechten sterk aan transparantie. Dit kwam tijdens de verkiezingscampagnes uitgebreid aan bod en is ook benadrukt in de onderhandelingen. Het voorstel om de verkiezingsuitslag in alle openheid te bespreken en daarbij de koers van de onderhandelingen te bepalen via een informateur hebben 7 van de 8 partijen onderschreven. Alleen het CDA houdt de deur dicht. Het is nu onmogelijk te volgen hoe partijen de verkiezingsuitslag willen verwerken in de nog te vormen coalitie. Groot was dan ook de verbazing toen op donderdagavond 29 maart, vlak na de benoeming van de nieuwe gemeenteraad, via een persbericht bekend werd gemaakt dat CDA, GBO en VVD onderhandelingen zijn begonnen voor de coalitie.

Na de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is door alle politieke partijen in beslotenheid gesproken over het proces van de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Het CDA sprak ook met alle partijen afzonderlijk. Volgens afspraak zou over alle bevindingen op 3 april terugkoppeling plaatsvinden. Deze terugkoppeling werd vanwege de al gestarte coalitiebesprekingen afgezegd, maar staat inmiddels weer op de agenda. GroenLinks, D66, BBO en PvdA zullen bij deze bijeenkomst niet aanwezig zijn. Zij willen niet opnieuw achter gesloten deuren geïnformeerd worden, maar eisen een zorgvuldig proces met een informateur en openheid.

In andere gemeenten zoals Lingewaard, Nijmegen en Arnhem is na de verkiezingen een informateur benoemd. Deze spreekt met alle politieke partijen en verkent de mogelijke coalities. Daarbij kan vrij en open gesproken worden over de politieke inhoud, de beoogde wethouderskandidaten en mogelijke coalities.

Het aanvragen van een interpellatiedebat is een ultieme poging om de coalitieonderhandelingen in Overbetuwe open, democratisch en transparant te laten verlopen nadat eerdere verzoeken geen gevolg kregen. Wanneer het debat wordt toegekend zal dit in alle openbaarheid plaatsvinden en kan iedereen het volgen. Precies zoals het uitgangspunt voor GroenLinks, D66, BBO, CU en PvdA al was.