Hulde aan alle vrijwilligers in Overbetuwe!

Door Gabrièle Penning de Vries op 5 maart 2018

Van 3 maart t/m 10 maart is de week van de vrijwilliger, dus graag even verdiende aandacht daarvoor.

Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor de samenhang in onze maatschappij. Zonder vrijwilligers kunnen waardevolle organisaties niet bestaan. Zonder vrijwilligers zitten meer mensen eenzaam thuis, zonder vrijwilligers wordt er niet gefloten tijdens een voetbalwedstrijd, zonder vrijwilligers wordt er geen eten rondgebracht, enzovoort. Geweldig om te weten dat er heel veel bewoners in Overbetuwe  hun handen uit  de mouwen steken voor een ander.

Vaak hoor je dat mensen niets meer voor elkaar over hebben en dat het vroeger allemaal beter was, maar dat is niet waar. Heel veel mensen hebben iets over voor een ander. In Nederland doet bijna één op de twee mensen vrijwilligerswerk en dat is niet mis. Hoe geweldig is dat?

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en verdienen onze steun. We willen het bijvoorbeeld mogelijk maken dat vrijwilligers bij sportverenigingen worden ondersteund door een professionele kracht. Dat vergroot de continuïteit en kwaliteit van de vereniging en draagt meer bij aan meer binding in de samenleving.

Daarnaast zijn wij tegen verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk. Het moet dus niet zo zijn dat vrijwilligers straks voor ‘het gemak’ overal worden ingezet. De waarde van de professional is zeer belangrijk en dient als ondersteuning voor de vrijwilliger.

Nogmaals: Hulde aan alle vrijwilligers in Overbetuwe!

 

Gabrièle Penning de Vries

Gabrièle Penning de Vries

Samen maken we Overbetuwe nog mooier! Ik ben Gabrièle Penning de Vries, de nummer 7 op de kandidatenlijst. Ik ben sinds 1997 actief bij de PvdA Overbetuwe. Momenteel ben ik de voorzitter van onze afdeling. Hiervoor was ik bestuurslid, campagneleider, penningmeester, commissielid/burgerlid en ik ben ruim 6 jaar raadslid geweest. Je kunt wel stellen, ik

Meer over Gabrièle Penning de Vries