Gesprekken over nieuw college

31 maart 2018

Beste mensen uit de Overbetuwe,

De kiezer heeft gesproken. Woensdagavond 21 maart werd de verdeling van de raadszetels duidelijk: CDA 9 zetels (dat waren er 13), Gemeentebelangen (GBO) 4 zetels (4), GroenLinks 4 zetels (2), D66 4 zetels (5), VVD 3 zetels (2), Burgerbelangen (BBO) 2 zetels (1),  PvdA 2 zetels (1) en CU 1 zetel (1). Met deze uitslag zijn er tal van mogelijkheden om tot een meerderheidscollege te komen. Donderdag 22 maart startte het CDA, als grootste fractie binnen de nieuwe raad, een gesprek tussen alle partijen om met elkaar te spreken over de manier waarop onze gemeente een nieuw college zou kunnen krijgen. Het was de bedoeling om procesafspraken te maken met elkaar. Het is een beetje anders verlopen.
Jan van Baal en Wijnte Hol hebben namens het CDA apart gesproken met alle andere partijen. Uitkomst van die eenzijdige gesprekken met het CDA is dat er nu verkennende gesprekken worden gevoerd om een nieuw college te vormen, gesteund door de partijen CDA, GBO en VVD.
Wij willen jullie graag op de hoogte houden over de coalitieonderhandelingen, die momenteel worden gehouden tussen CDA, VVD en GBO. 
De PvdA is zeer ontstemd over de manier waarop de andere vijf partijen aan de kant worden geschoven. GroenLinks, D66, Burgerbelangen, PvdA en CU krijgen geen gelegenheid meer om aan gesprekken deel te nemen voor het opstellen van een raadsprogramma, dat door alle partijen kan worden omarmd.

Onderstaand vinden jullie het persbericht dat ‘informateur’Jan van Baal op de avond van de beëdiging van de nieuwe raadsleden uit liet gaan en twee krantenknipsels uit ‘De Gelderlander’ van zaterdag 31 maart.

Samen met GroenLinks en Burgerbelangen kijkt de PvdA of en hoe we hierop gaan reageren. Wij houden jullie op de hoogte.

Met een vriendelijke groet, namens de fractie en het bestuur,

Gabrièle Penning de Vries, voorzitter PvdA Overbetuwe

Persbericht d.d. 29 maart 2018
CDA, GBO en VVD starten besprekingen over mogelijke coalitie Overbetuwe
De fracties van CDA, GBO en VVD van de gemeente Overbetuwe zijn overeengekomen besprekingen te starten om te komen tot een mogelijke coalitievorming voor de periode van 2018-2022.
Op basis van de gehouden informatiegesprekken met alle lijsttrekkers van de gekozen partijen is een beeld ontstaan dat deze voorkeursvariant kansrijk is en kan rekenen op breed draagvlak.
Een belangrijk punt hierbij was het gedeelde belang dat de drie fracties hechten aan nadrukkelijker aandacht voor transparantie en duurzaamheid.
Ook bestaat er consensus over de raadsbrede aanpak van partij overstijgende belangen zoals de omgevingsvisie, het sociaal domein en de woonagenda.
De besprekingen starten zo spoedig mogelijk.

Namens de informateur Jan van Baal, CDA