31 mei 2013

Elbert Elbers lijsttrekker PvdA Overbetuwe

!Elbert Elbers_nieuw

Elbert Elbers is de nieuwe lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in Overbetuwe. In de KultuurKlup/Theater de Kik in Elst, hebben de PvdA leden hem unaniem gekozen op de ledenvergadering van 30 mei 2013. Frank van Rooijen is opnieuw beschikbaar als wethouderskandidaat.

Onder leiding van Elbert wordt de kandidatenlijst opgesteld; de leden stellen deze later dit jaar vast.

Elbert Elbers, 52 jaar, geboren en getogen in Driel heeft er zin in. Hij is een ervaren raadslid en sinds september 2012 ook fractievoorzitter. Elbert: “Ik vind het een uitdaging om de kernwaarden van de PvdA vorm en inhoud te geven in de huidige samenleving. Er komen veel nieuwe taken naar de gemeenten toe. Jeugdzorg, langdurige zorg en participatie moeten dicht bij de mensen een invulling krijgen. Die veranderingen willen we samen met de betrokken inwoners goed doorvoeren. De uitdaging om van centrale regels over te stappen naar lokaal maatwerk, met een sociaal gezicht, gaat de PvdA graag aan.” Elbert zet, met zijn PvdA fractie, ook in de periode 2014 – 2018 in op constructief samenwerken. Niet alleen in de gemeenteraad, maar juist met groepen in de gemeenschap die in Overbetuwe een bijdrage willen leveren aan een sociale, solidaire samenleving.

Frank van Rooijen, 59 jaar, de voorgaande lijsttrekker, is verheugd dat Elbert het nieuwe PvdA gezicht wordt bij de verkiezingen in maart 2014. Frank: “Ik draag het stokje graag over aan Elbert. Hij is een ervaren gemeenteraadslid en goede fractievoorzitter. Met hem heeft de PvdA een sterke kandidaat, ik heb vertrouwen in Elbert. ”Frank is ook voor de komende periode weer beschikbaar als wethouder. Elbert: “De PvdA hecht aan continuïteit en ervaring in het gemeentelijk bestuur. De kennis van Frank, zijn bestuurlijk draagvlak en netwerk in de samenleving worden zeer gewaardeerd.”

De PvdA kandidatenlijst wordt in oktober vastgesteld. Kandidaten kunnen zich tot eind juni aanmelden, daarna vinden de selectiegesprekken plaats. De inzet van de PvdA Overbetuwe is om met een sterke fractie de komende vier jaar weer een bijdrage te leveren aan een krachtig en sociaal Overbetuwe. Volg de ontwikkelingen en standpunten van de PvdA Overbetuwe op deze website.