Driel bouwplan ‘oude Carolus’

6 oktober 2018

Dinsdag 2 oktober stemde de PvdA-fractie voor een bouwplan aan de Fazantstraat-Korte Molenstraat in Driel. Het is de plek, die onder Drielenaren nog bekend is als de oude discotheek ‘Carolus’ . Zelf heb ik daar ik nog uit volle borst meegezongen met de klassiekers van bijvoorbeeld André Hazes. De woonstichting Heteren gaat daar nu 12 appartementen bouwen voor starters, asielzoekers en andere urgente woningzoekenden. Binnen onze gemeente bestaat er grote behoefte aan betaalbare woningen voor deze doelgroepen. Nieuwbouw moet volgens de PvdA een meerwaarde bieden voor de woningvoorraad in Overbetuwe en Driel. En dat doet dit plan. Het helpt mensen aan voor hen noodzakelijke woningen.

Natuurlijk begrijpen wij omwonenden die moeite hebben met de nieuwbouw. Vooral door de hoogte van het appartementengebouw en te verwachten problemen met het parkeren van auto’s in de wijk. We weten dat het autobezit in Overbetuwe hoog is. Dit blijkt niet alleen uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving, maar ook uit het feitelijke autobezit. Om die reden hanteert onze gemeente ook de maximum parkeerkencijfers uit CROW-publicatie 317. Net als het college denkt de PvdA dat de benodigde parkeerplaatsen in de omgeving van de nieuwbouw kan worden gevonden (het gaat hier om 12 parkeerplaatsen) en dat de nieuwe bewoners gebruik kunnen maken van voor hen aantrekkelijke en vrije parkeerplaatsen in de directe omgeving. Voor de huidige bewoners kan dit betekenen dat zij soms iets verder weg moeten parkeren. Dat is niet fijn. Wel vinden wij het erg belangrijk, dat er nieuwe woningen bij komen voor onze jongeren, die op zoek zijn naar hun eerste eigen woning, voor mensen die door problemen snel op zoek moeten naar een nieuwe plek om te wonen en ook voor mensen, die hiernaartoe zijn gevlucht en een dak boven hun hoofd zoeken. De PvdA heeft met andere partijen ervoor gezorgd dat de hoogte van het nieuwe appartementengebouw is aangepast. Hiermee denken wij dat de overlast voldoende wordt beperkt.

Door de nieuwbouw van de appartementen moet De Huiskamer in de Vogelbuurt misschien verkassen naar gemeenschapshuis De Oldenburgh. Wij hopen dat initiatiefnemer Frans Essers hiervoor voldoende draagvlak weet te krijgen onder de inwoners. De gemeente Overbetuwe zou deze verhuizing mee kunnen mogelijk maken door ondersteuning te bieden. waar nodig en gewenst door de inwoners van de Vogelbuurt.

page84image17627264