PvdA Overbetuwe is #BOOS

Door Max Krabbendam op 2 november 2018

Strijden voor een ruimer kinderpardon, dat doen wij al langer dan vandaag. In die strijd steunen wij natuurlijk ook het nieuwe initiatief van Tim Hofman. Hij zat samen met Nemr aan tafel bij De Wereld Draait Door. Nemr is negen jaar, geboren en getogen in Nederland en dreigt te worden uitgezet naar Irak. Zo zijn er helaas nog ongeveer 400 kinderen die, net als Nemr, eerder Nederlands zijn dan bijvoorbeeld Armeens, Irakees of Oekraïens. Maar volgens de regels behoren zij tot geen enkel land. Dan maar naar het land waar hun ouders vandaan komen. Een land dat voor hen onbekend en vaak ook gevaarlijk is. Wat ons betreft zijn die regels asociaal en inhumaan. Wij vinden het schandalig dat hier nog steeds geen oplossing voor is.

In september hebben wij samen met GroenLinks, ChristenUnie en CDA een motie omtrent het kinderpardon ingediend. Deze motie werd, met uitzondering van VVD, raadsbreed aangenomen. De gemeenteraad van Overbetuwe geeft een duidelijk signaal af. Wij scharen ons achter het groeiend aantal gemeenten die pleiten voor verruiming van het kinderpardon. Een duidelijk signaal richting de staatssecretaris.

En ja, wij erkennen dat er veel onnodige onzekerheid en langdurigheid binnen het Nederlandse asielbeleid bestaat. En dat er terechte discussie is over wie we wel of niet moeten opvangen. En dat daar in politieke samenwerking effectief en sociaal beleid voor moet worden gemaakt.
Deze kinderen hebben daar nu echter niets aan.
Deze kinderen zijn hier geworteld.
Deze kinderen zijn thuis, in Nederland.

Wij roepen daarom iedereen op om, juist voor deze kinderen, de petitie van #BOOS te tekenen.

Petitie: https://petities.nl/petitions/eigeland-voor-een-kinderpardon-dat-wel-werkt
Documentaire #BOOS:

Max Krabbendam

Max Krabbendam

Sociaaldemocratie is te mooi om ‘links’ te laten liggen. Een nieuw gezicht op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Laat ik mij daarom even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Max Krabbendam, ik ben 26 jaar, trots Overbetuwenaar en sinds 2010 lid van de Partij van de Arbeid. Vanaf het eerste moment dat ik mocht

Meer over Max Krabbendam