Overbetuwse cultuur

Door Elbert Elbers op 2 december 2018

De PvdA Overbetuwe vindt dat onze gemeente te weinig aandacht, tijd en geld besteed aan Overbetuwse cultuur. Er worden miljoenen geïnvesteerd in stenen. Maar de ontwikkeling van mensen moet het doen met duizenden euro’s. De PvdA wil daar verandering in brengen. Ik zal daar in en buiten de gemeenteraad telkens op hameren.

 

Vanzelfsprekend ziet de PvdA Overbetuwe ook positieve ontwikkelingen op cultuurgebied waarin de gemeente Overbetuwe investeert. Sinds 2017 is op verzoek van de gemeente Overbetuwe een Cultuurmenu samengesteld door Theater De KiK, samen met de Open Academie, met een cultuuraanbod waaruit scholen kunnen kiezen. Dit Cultuurmenu bevat diverse disciplines waaronder toneel, muziek, dans, beeldende kunst, film, literatuur en erfgoed.

Er is een landelijk project, waarbij scholen en culturele instellingen samenwerken om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel van het lesprogramma te maken.
15 scholen in de gemeente Overbetuwe hebben aangegeven mee te willen doen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. De gemeente Overbetuwe doet mee aan het landelijk programma Méér Muziek in de Klas. Daarbij wordt ingezet op duurzame verankering van muziekonderwijs door samenwerking van o.a. gemeente, scholen, verenigingen, theaters en bedrijven.

En tenslotte wil de gemeente de communicatie en vraag en aanbod vanuit de overheid, de scholen en cultuuraanbieders goed op elkaar afstemmen. Om dit te (kunnen) realiseren is een subsidie-aanvraag ingediend (bij het Rijk). 

Over het cultuuraanod op de Overbetuwse scholen heb ik deze week onderstaande vragen gesteld. Met als doel om aan het college van burgemeester en wethouders te laten weten, dat de PvdA cultuur heel erg belangrijk vindt. En vooral om ervoor te zorgen dat elk kind in Overbetuwe de kans krijgt om met heel verschillende culturele activiteiten kennis te maken om zichzelf tot een volledig mens te ontwikkelen.

Vraag 1
Klopt het dat onze gemeente hiervoor een kwartiermaker heeft benaderd in de persoon van de directeur van de Open Academie in de gemeente Lingewaard ?

Vraag 2

Klopt het dat onze gemeente voor het samenstellen van een Cultuurmenu voor de scholen in 

eerste instantie de Open Academie(gemeente Lingewaard) heeft benaderd en zo ja, waarom is niet eerst of ook contact gezocht met een of meerdere cultuuraanbieders in Overbetuwe ?

Vraag 3
Waarom heeft de gemeente Overbetuwe gekozen voor de directeur van de Open Academie als kwartiermaker, terwijl de Open Academie zelf cultuuraanbieder is ?

Vraag 4
Klopt het beeld dat onze gemeente subsidie verleent aan de Open Academie voor hun aandeel in het Cultuurmenu en dat daarmee indirect de muziekschool in Lingewaard (Bemmel) wordt gesubsidieerd en hoe verhoudt zich dit tot de keuze om muziekscholen in Overbetuwe niet met een subsidie te ondersteunen ?

Wij zien de antwoorden van het college tegemoet en gaan dan kijken welke acties we kunnen ondernemen om het cultuuraanbod in onze gemeente en op onze scholen verder te ondersteunen.

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers