Politiek debat 15 maart onder leiding van OCO (Ondernemers Contact Overbetuwe)

Door Elbert Elbers op 15 maart, van 20:00 tot 22:00 | Bij Tante, Stationsstraat 5, Elst

Onderstaand bericht ontving de PvdA Overbetuwe van het Ondernemers Contact Overbetuwe:

“Aan alle lijsttrekkers van de Overbetuwse politieke partijen, Wij, het Ondernemers Contact Overbetuwe, zijn voornemens een Politiek Café met een lijsttrekkersdebat te organiseren. Hiervoor nodigen wij u van harte uit.
Voor wie onze vereniging nog niet kent, stel ik ons graag kort aan u voor: wij zijn een zeer actieve ondernemersvereniging met ruim 230 dynamische leden (voornamelijk gevestigd in de gemeente Overbetuwe) en
organiseren een zes- tot achttal netwerkbijeenkomsten per jaar. Dit varieert van een nieuwjaarsbijeenkomst, lunchbijeenkomsten met een thema, bedrijfsbezoeken bij aangesloten leden en nog veel meer (zie voor meer info: www.oco.nl [1]). Dankzij deze grote, hechte achterban speelt de OCO een rol van betekenis op diverse gebieden, zoals in de contacten met de lokale overheid. Bijzondere aandacht gaat uit naar het versterken en optimaliseren van het ondernemersklimaat in de gemeente Overbetuwe en directe omgeving.
Het verbeteren van het Overbetuwse ondernemersklimaat, maar natuurlijk ook tal van andere lokale onderwerpen zullen aan de orde komen tijdens dit debat.

Het Politieke Café vindt plaats op donderdag 15 MAART BIJ CAFÉ BIJ TANTE, Stationsstraat 5 in Elst.
Inloop 19.30 uur; aanvang programma 20.00 uur.
De eindtijd van het programma is ca 22.00 uur; daarna is er nog gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. Graag horen wij of u van de partij bent bij dit lokale lijsttrekkersdebat.
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs!
Zijn er nog vragen, dan horen wij het graag.
Met hartelijke groet,
namens het bestuur,
Renée van Horen-Wiersma
secretariaat OCO

Namens de PvdA Overbetuwe neemt lijsttrekker Elbert Elbers op 15 maart 2018 deel aan Het Politieke Café.

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers