Woekerrentes voor minder-draagkrachtigen? Niet als het aan de PvdA Overbetuwe ligt!

9 januari 2018
De sociale kredieten zijn voor mensen die bij een gewone bank worden geweigerd. De hoge tarieven, vaak hoger dan een normale lening, zorgen dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor het betalen van bijvoorbeeld het vervangen van een koelkast of het aflossen van schulden.
Voor de PvdA onbestaanbaar, dat er bij de sociale gemeentelijke kredietbank rentepercentages gehanteerd worden die nog boven het rentepercentage liggen van commerciële banken. Vandaar dat wij op dinsdag 9 januari 2018 een motie (zie bijlage) hebben ingediend dat het college verzoekt om op korte termijn de raad alternatieven voor te leggen die er in ieder geval voor zorgen dat de (hoge huidige) tarieven geen belemmering meer mogen zijn voor onze inwoners, die (vaak) noodgedwongen een beroep moeten doen op een sociale lening.