Door Elbert Elbers op 7 februari 2018

Winkels voor Heteren door steun aan ideeën inwoners

Dinsdag 6 februari was een belangrijke dag voor Heteren. De gemeenteraad sprak over de plannen om een winkelhart in Heteren mogelijk te maken op de plek waar de oude Julianaschool en de sportzaal De Bongerd stonden.
De PvdA vindt dat er al mooie vorzieningen in Heteren zijn gerealiseerd. Zo is er een Brede School en aan de overkant daarvan een sporthal met zalencentrum. Ook het gebied rond de nieuwe Jumbo met daarboven nieuwe appartementen is een aanwinst voor het dorp. Heteren bruist en heeft door het realiseren van het project ‘Wat beters’ laten zien van aanpakken te weten. Er is veel kennis aanwezig en inwoners willen actief aan de slag. De PvdA wil dat de gemeente de inwoners van Heteren actief ondersteunt en met hen meedenkt hoe hun ideeën kunnen worden gerealiseerd.

Heel veel Heterenaren hadden de tocht naar het gemeentehuis in Elst gemakt. Jongeren vertelden waarom zij een dorpsplein met winkels en andere voorzieningen belangrijk vinden. Oudere inwoners noemden hun mindere mobiliteit als belangrijke reden voor hun wens van meer winkels in het dorp.
De werkgroep Heteren Sociaal benadrukte dat het gaat om mensen, die elkaar op een centrale plek in het dorp willen ontmoeten. En die sociale contacten worden mogelijk gemaakt door winkels en voorzieningen bij elkaar te brengen in een dorpshart van Heteren.

Voor het gebied waar de inwoners en de Dorpsraad een hart van Heteren willen creëren heeft de gemeenteraad jaren geleden een bestemmingsplan vastgesteld. Volgens dat plan worden op en rond het plein winkels gevestigd met daarboven woonappartementen. Het college van CDA en D66 wil de projectontwikkelaar meer vrijheid geven om ook op de begane grond apprtementen te bouwen en geen of minder winkels.
PvdA, GroenLinks en GBO willen vasthouden aan het huidige bestemmingsplan. Op deze manier krijgt de Dorpsraad ook gelegenheid om tot de zomer 2018 met de ondernemers, de inwoners van Heteren, de gemeente en de projectontwikkelaar voldoende draagvlak te krijgen. En ondernemers, sociaal-maatschappelijke organisaties en anderen te interesseren voor een vestiging aan het Plein in Heteren.
De dorpsraad wil graag dat de gemeente de gronden van de projectontwikkelaar koopt en deze uitgeeft aan een Stichting, die door een lening met een langere afschrijvingstermijn de huurpijzen voor winkeliers en organisaties in behapbaar kan laten. Dit idee van de Dorpsraad wordt de komende tijd uitgewerkt.

De PvdA Overbetuwe wil dat de gemeente deze plannen actief onderzoekt en oppakt samen met de inwoners van Heteren, de ondernemers, andere belangstellenden en de projectontwikkear. Met een gemeentebestuur, dat het beste wil voor de inwoners moet het mogelijk zijn om een kloppend Hart voor Heteren te realiseren, waar mensen elkaar spreken en ontmoeten in winkels, sociaal-maatschappelijke voorzieningen en woningen. Dus geen ruimte geven aan een projectontwikkelaar, maar juist alle ruimte geven aan inwoners van Heteren.

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers