21 augustus 2013

Vijf memo’s voor een nieuw gemeentebestuur

Nadenken over ELST CENTRAAL

De situatie rond Elst Centraal is ingewikkeld. Er is politieke strategie aan de orde, de maatschappelijke rol van de rechtspraak, de samenhangen in het plan. Bezien moet worden of de kritiek van de Raad van State kan worden gepareerd en welke gevolgen dat zal  hebben.

Ook de vraag wat er mis is gegaan moet worden beantwoord, de vraag of een competent bestuur anders gehandeld zou hebben met de kennis van toen. Ook die eventuele politieke afrekening speelt.

Het zijn onderwerpen, die een grote rol gaan spelen in de periode tot de verkiezingen en die de verhoudingen na de verkiezingen zullen bepalen. Daarom moet met rust en ratio worden gesproken over deze thema’s. Tom van Doormaal poogt het te doen in vijf memo’s.

–          De rol van de Raad van State

–          De positie van het CDA

–          De samenhangen in het plan

–          De politieke verantwoordelijkheid

–          Het inhoudelijk oordeel van de RvS en de gevolgen.

Met deze teksten leggen we onze partijgenoten, maar ook coalitiepartners en andere geïnteresseerden de onderwerpen en volgordes voor, waarin we die willen bespreken. Reacties en adviezen zijn welkom.

De memo’s:

Memo_1: De toenemende rol van de rechtspraak

Memo_2: Het ‘onpolitieke’ van het CDA

Memo_3: De lastige samenhangen van het plan

Memo_4: De politieke aspecten

Memo_5: Het oordeel van de Raad van State