Door op 7 juli 2014

Verstand zegeviert rond tunnels Elst

Tegenstanders van een nieuw gemeentehuis bij het station in Elst hebben deze week
verschillende geluiden laten horen.
Het college van burgemeester en wethouders vindt dat er snel een oplossing moet
komen voor de spoorwegovergang bij het station Elst. En die oplossing ziet het
nieuwe college van CDA en D66 in de aanleg van een slingertunnel.
Een verstandige keuze.
En waarom dan? Eenvoudig, omdat een rechte tunnel miljoenen euro’s meer kost,
meer ruimte inneemt en meer autoverkeer meebrengt door het centrum van Elst.
Deze week heeft het Comité Verantwoord Beleid Overbetuwe nog gepleit voor uitstel
van een besluit over de aanleg van een tunnel. Dit comité heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen
het CDA gesteund in een campagne tegen het gemeentehuis.
Deze slag is met glans door hen gewonnen.
Het gaat er nu om de politieke verhoudingen te normaliseren en de problemen rond
de spoorovergang zo snel mogelijk op te lossen. Bij democratische verhoudingen
hoort geven en nemen. Het CVBO schijnt deze nuances en principes niet in de praktijk
te willen brengen. Dat is zeer te betreuren, want nog langer die spoorwegovergang
en onvoltooide chaos rond het station dient geen enkel redelijk belang.
Behalve het gevoel van gelijk hebben. Daarom mijn oproep om wijsheid te tonen.
CVBO, stop met alle procedures. Werk mee aan een oplossing die goed is voor
iedereen. Dat vraagt een omwenteling in het denken. Dat moet voor het CVBO toch
mogelijk zijn….!

Elbert Elbers
fractievoorzitter PvdA Overbetuwe