20 maart 2014

Verloren maar niet verslagen

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is beroerd. Daar hoeven we geen doekjes om te winden. Deze verkiezingsnederlaag is daarnaast ook bijzonder pijnlijk. Voor al die wethouders en raadsleden die jarenlang keihard gewerkt hebben aan de steden en dorpen van onze idealen. Voor die duizenden vrijwilligers die harder dan ooit tevoren samen campagne hebben gevoerd. We bereikten meer dan 1,5 miljoen kiezers persoonlijk. Een prestatie van ongekend formaat.

Nederland vindt langzaam de weg omhoog terug. Maar niet snel genoeg. Vijf jaar van crisis en stijgende werkloosheid was voor veel van onze kiezers gewoon te lang. Begrijpelijk. Want er is heel veel van mensen gevraagd. Maar het resultaat van ons beleid komt nog te langzaam binnen om al die mensen nu al te overtuigen dat Nederland weer uit het dal klimt.

Maar de veerkracht van onze partij is groot. De komende weken zullen we met elkaar alles op alles zetten om zo sterk mogelijk terug te komen in de colleges overal in Nederland. In omvang zullen we een bescheidener rol gaan spelen. Maar dat blijft nog steeds een belangrijke rol. Veel mensen, honderdduizenden, hebben vandaag weer hun vertrouwen gesteld in de PvdA. Honderden PvdA-raadsleden en wethouders gaan de komende jaren aan de slag voor hen. Om zorg in de buurt te organiseren, werk te maken van meer banen en wonen voor iedereen betaalbaar te houden. En om te zorgen dat mensen beoordeeld worden op hun daden en niet op hun afkomst.

Gisteren hebben we verloren, maar de sociaaldemocratie wordt nooit verslagen. Na de diepste dalen, volgden steeds de hoogste pieken. De nederlaag van de raadsverkiezingen in 2002 werd opgevolgd door een ongekende overwinning in 2006. De prachtige uitslag van september 2012 werd voorgegaan door het teleurstellende resultaat van 2010. Een uitslag als vandaag motiveert ons om het vertrouwen van hen die wel PvdA hebben gestemd waar te maken, en dat van hen die dat niet deden te herwinnen.

Vol overtuiging en strijdbaarheid blijven wij knokken. In alle steden en dorpen, in het hele land en ook in Europa. Daarvoor staan de verkiezingen voor de deur. En dus hebben we elkaar vanaf vandaag weer heel hard nodig.

Wij hopen dan ook dat we kunnen rekenen op elkaars steun. Want de sociaaldemocratie, dat is en blijft samen sterker. Als we winnen, maar ook als we verliezen zoals gisteravond.

Met strijdbare groet,

Diederik Samsom
Hans Spekman