Samen maken we Overbetuwe nog mooier!

16 januari 2018

Ik ben Gabrièle Penning de Vries, de nummer 7 op de kandidatenlijst. Ik ben sinds 1997 actief bij de PvdA Overbetuwe. Momenteel ben ik de voorzitter van onze afdeling. Hiervoor was ik bestuurslid, campagneleider, penningmeester, commissielid/burgerlid en ik ben ruim 6 jaar raadslid geweest. Je kunt wel stellen, ik ben een vrouw met een brede politieke ervaring.

Ik sta voor gelijkwaardigheid, voor solidariteit, voor een gemeente waar iedereen zijn of haar kansen kan ontwikkelen. In Overbetuwe hebben de meeste inwoners het goed. Ze hebben een huis, voldoende inkomsten, een baan, enz.. Toch heeft niet iedereen in Overbetuwe het geluk financieel onafhankelijk te zijn of is in staat zelf een beter leven te creëren Juist dan heb je een betrouwbare overheid nodig die je verder helpt. Voor de PvdA Overbetuwe ligt daar een mooie taak dit goed vorm te geven. Iedereen moet op een zinvolle manier deel kunnen nemen aan de maatschappij. Mensen moeten worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen. Voor de PvdA Overbetuwe betekent dat, dat we meer kansen moeten creëren voor iedereen die nu niet mee kan doen.

Er zijn nog meer dingen die ook in Overbetuwe beter kunnen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een goed en betaalbaar huis in een veilige en aantrekkelijke wijk, dat moet weer voor iedereen weggelegd en betaalbaar zijn. Of het aanvragen van gepaste zorg eenvoudiger maken en zorgen voor toegankelijke zorg in de dorpen met maatwerk en persoonlijk contact. Op die manier krijgen onze inwoners de aandacht en zorg die zij nodig hebben.

Daarnaast moeten we meer en beter luisteren naar de inwoners, de ervaringsdeskundigen zelf. Zij weten heel goed wat ze nodig hebben en wat ze kunnen. Dat betekent dus ook, dat er volop ruimte moet zijn voor creatieve oplossingen en ideeën en eigen initiatieven van jong en oud. Onze inwoners moeten we durven uitdagen en daar mag ook wat tegenover staan.
Samen maken we Overbetuwe nog mooier!

Samen maken we Overbetuwe nog mooier!