Door Elbert Elbers op 22 september 2018

Ruimere winkeltijden

Ruimere openingstijden of werken winkeliers al lang genoeg? De PvdA heeft dinsdag 18 september een voorstel van het college van CDA, GBO en VVD teruggestuurd. Wij vonden het voorstel om ruimere openingstijden voor winkels en voor andere vormen van detailhandel op zon- en feestdagen mogelijk te maken, onvoldoende voorbereid en onderbouwd. Het college wil de winkels de mogelijkheid geven om op zon- en feestdagen  van 08.00 tot 20.00 uur  open te zijn.

Met het vaststellen van ruimere winkeltijden en ruimere tijden voor andere vormen van detailhandel door een wijziging van de Winkeltijdenverordening zou meer recht worden gedaan aan de behoefte van ondernemers en hun klanten. Ook zou volgens het college beter worden aangesloten bij regionale ontwikkelingen.

De PvdA is niet tegen ruimere openingstijden van winkels. Wij vragen ons wel af op welke gegevens het college de behoefte van klanten en ondernemers baseert. De gemeenteraad kent geen onderzoeken, waaruit die behoefte overduidelijk zou blijken. Omliggende gemeenten, zoals Lingewaard, Nijmegen en Arnhem, kennen wisselende openingstijden. Het is niet overal hetzelfde. Waarom je dan in Overbetuwe kiest voor heel ruime (openings)tijden moet je dan beter aantonen.

Aan diverse supermarkten is vorig jaar ontheffing verleend om in december 2017 de winkel op zondagen al om 10.00 uur open te kunnen stellen in plaats van om 12.00 uur. De PvdA vindt het voordehand liggend om die ontheffing ook dit jaar te verlenen. Dan heeft het college ook meer tijd om met een goed onderbouwd voorstel te komen voor een wijziging van de Winkeltijden- verordening. De PvdA laat zich graag overtuigen door steekhoudende argumenten, die recht doen aan de belangen van zowel grote en kleine, meer gespecialiseerde, ondernemers in Overbetuwe.

 

 

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers