8 oktober 2017

GEEN Rail Terminal Gelderland (RTG) bij Reeth/Valburg

De PvdA is tegen de aanleg van een Rail Terminal bij Reeth/Valburg. Wij vinden de nut en noodzaak van deze terminal onvoldoende aangetoond. De PvdA is verder van mening dat het verkeer via een tunnel naar het terrein moet worden geleid. Op die manier is de overlast voor Reeth en Valburg het minst. Tenslotte vindt de PvdA dat er vooraf duidelijkheid moet komen hoe de inwoners financieel tegemoet worden gekomen. Provincie en gemeente moeten daartoe het initiatief nemen. De PvdA wil niet dat inwoners naar ingewikkelde en lange juridische procedures worden verwezen.

De provincie Gelderland wil graag dat er een Rail Terminal bij Reeth/Valburg komt. Hiermee zou het mogelijk worden om goederen over te laden van vrachtwagens op een trein en dan verder te vervoeren. De provincie heeft veel geld op de plank liggen om de terminal aan te leggen. De PvdA ziet weinig in dit plan. Het college is wel voorstander van de aanleg van een Rail Terminal. Eerst was het college tegen (nee, tenzij), maar CDA en D66 willen nu wel meewerken met de provincie (ja, mits). Het college is van mening, dat onze gemeente alleen door mee te werken iets kan bewerkstelligen voor de inwoners van Reeth en Valburg. De PvdA gaat uit van wat wij beter vinden voor de leefbaarheid van de dorpen.
Een Rail Terminal met al het extra verkeer, lawaai en licht verslechtert de leefbaarheid van het gebied. Investeringen in oude economie (meer vervoer van spullen) krijgt geen steun van de PvdA.