21 december 2016

PvdA regio Arnhem wil actie rond sociale werkvoorziening

Stel de mensen centraal. En niet de centen.
Goed werk voor iedereen op basis van een solide arbeidsovereenkomst en bijpassend loon. Ook voor mensen met een verminderd arbeidsvermogen. De PvdA in de regio Arnhem wil actie voor een echte oplossing rond de sociale werkvoorziening.

Er is grote onrust ontstaan rond sociaal werkbedrijf Presikhaaf Bedrijven. Ingegeven door jaarlijks oplopende tekorten en de invoering van de Participatiewet zijn de tien gemeenten die in Presikhaaf samenwerken twee jaar geleden begonnen met een traject om dit bedrijf om te vormen tot een toekomstbestendige en innovatieve werkomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dit proces heeft tot op heden bitter weinig opgeleverd. Het in juni 2015 door alle tien gemeenteraden vastgesteld plan, geschreven op basis van een omvangrijk rapport van adviesbureau Berenschot, bleek in de praktijk onuitvoerbaar. Een op het eerste oog werkbaar en wenkend alternatief in de vorm van de overname van Presikhaaf Bedrijven door de sociale firma Goed Werkt is door politiek wantrouwen en een eenzijdige focus op de financiële randvoorwaarden vooralsnog niet levensvatbaar gebleken.
Dit alles vervult ons als PvdA in de regio Arnhem met gevoelens van weerzin en schaamte. Weerzin, omdat het in de regio maar niet wil lukken de belangen van de mensen om wie het gaat centraal te stellen. De medewerkers van Presikhaaf Bedrijven, maar ook de mensen die op dit moment, soms al lange tijd, met een uitkering thuis zitten, verdienen een perspectief. Schaamte omdat het ons als politiek maar niet lijkt te lukken hen dat perspectief ook te bieden.
Daarom doen wij een oproep. Een wanhoopsoffensief misschien, maar wij durven te geloven dat kerstmis ook voor alle betrokkenen bij Presikhaaf Bedrijven een feest van hoop, van wonderen is. Wij roepen op tot drie dingen:
1. Laat de teleurstelling over het mislukken van de gesprekken met Goed Werkt nu niet de overhand nemen. Links en rechts worden nu de messen geslepen voor een zoektocht naar de schuldigen. Daar schiet niemand iets mee op, en zeker de mensen waar het om gaat niet. Het boek van Goed Werkt lijkt voorlopig dicht, laten we onze tijd niet besteden aan de vraag wie de laatste bladzijde heeft omgeslagen, maar ons richten op de toekomst. Blijf als regio met elkaar in gesprek en heb het vooral over de toekomst.
2. Laat het eenzijdige financiële perspectief los en accepteer dat het opbouwen van een inclusieve arbeidsmarkt inspanningen en investeringen kost. Elke keuze die we nu maken draagt risico’s in zich. Het is goed daarmee rekening te houden, maar angst is bij het maken van keuzes nooit een goede raadgever. Het is tijd voor daadkracht. Daarom willen wij dat alle betrokken gemeenten voor mei komen met een perspectief op een duurzame oplossing.
3. Werk toe naar een constructie waarin de huidige werknemers van Presikhaaf Bedrijven samen aan de slag gaan met mensen die onder de nieuwe Participatiewet vallen en start met de invoering van Nieuw Beschut Werken. Sta voor een arbeidsmarkt waarop goed werk voor iedereen mogelijk is, werk op basis van een solide arbeidsovereenkomst en bijpassend loon.
Het is nu aan ons, als regionale politici, te laten zien dat we meer zijn dan verkondigers van het eigen gelijk en verdedigers van het eigen gemeentelijk belang. De onrust bij de medewerkers van Presikhaaf Bedrijven wordt met de dag groter. Tegelijk zitten er mensen zonder perspectief op werk thuis. Het kan en mag niet zo zijn dat voor hen, na de zware jaren die ze al achter de rug hebben, ook 2017 een jaar wordt waarin de wolken die zich boven hun toekomst samenpakken alleen maar donkerder worden. Actie is geboden. Actie waarbij vertrouwen, daadkracht, doorzettingsvermogen en vooral aandacht voor de menselijke maat leidend moeten zijn. Waarin we met elkaar werken aan een duurzame oplossing voor alle mensen met verminderd arbeidsvermogen in de regio. Opdat 2017 nu eindelijk het jaar wordt waarin de zon doorbreekt voor al die mensen die in onze regio wachten op een arbeidsmarkt waarop plaats is voor iedereen.