29 oktober 2014

PvdA Overbetuwe stemt tegen Beleidsplan Sociaal Domein

In de raadsvergadering van dinsdag 28 oktober heeft Elbert Elbers forse kritiek geuit op het Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2017. De kritiek is voor een deel gebaseerd op de uitkomst van het onderzoek van de rekenkamer-commissie naar de decentralisaties Jeugdzorg en Wmo/AWBZ, dat is vastgelegd in het rapport “Zorgen om de dag van morgen?”. Daarnaast heeft de PvdA zich verbaasd over het ontbreken van een visie van het college op de financiële risico’s van het invoeren van de decentralisaties.

Inzake de verordeningen Wmo 2015 en Jeugdhulp vindt de PvdA het erg belangrijk dat wordt beschreven welke stappen moeten worden doorlopen als iemand voor hulp aanklopt bij de gemeente en staat de PvdA achter de mogelijkheden die de verordening biedt om inkomens- en ook vermogensafhankelijke bijdragen te heffen.

Lees de volledige tekst van de inbreng van de PvdA Overbetuwe in de volgende bijlagen:

Inbreng PvdA Sociaal Domein en Inbreng PvdA Sociaal Domein Verordeningen