14 november 2013

ONMISBARE HELDEN

Voor veel inwoners van Overbetuwe is de zorg voor elkaar een vanzelfsprekendheid. Een ongekend aantal mantelzorgers en vrijwilligers is dagelijks in de weer om te zorgen voor hun naasten, hun sportclub, hun wijk, enz. Ze zijn niet meer weg te denken binnen onze samenleving, ze zijn van grote waarde en onmisbaar.

De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. Als PvdA vinden we dat onze gemeente dat juist moet stimuleren en als dat nodig is met goede professionele ondersteuning. Daarnaast wil de PvdA ruimte bieden aan nieuwe initiatieven en organisaties om er samen voor te zorgen dat de zorg in beweging blijft.