Motie Kinderpardon bijna raadsbreed aangenomen

Door Elbert Elbers op 16 september 2018

Dinsdag 4 september sprak de gemeenteraad over het Kinderpardon. Heel actueel toen door de twee Armeense kinderen, Howick en Lilli, die dreigden te worden uitgezet. Het duurde en duurde totdat Staatssecretaris Harbers eindelijk besloot om deze kinderen toch in Nederland te laten blijven. Hartverscheurend, hoe wij in dit land omgaan met kinderen, die onze taal spreken, die zijn opgegroeid met onze waarden en normen. Deze kinderen wonen in onze steden, dorpen, buurten. Gaan naar de school in onze wijk en horen bij ons. Het is onbestaanbaar dat wij laten gebeuren, wat deze Staatsscretaris doet. In bijna alle gevallen stelt hij het belanfg van een streng beleid boven het belang van kinderen en de gemeenschap waartoe zij behoren. Onbegrijpelijk en niet invoelbaar voor een sociaal-democraat als ik. Ook lokale politici moeten zich dit aantrekken en zich uitspreken voor welke gemeenschap zij staan. Om die reden heb ik, namens de PvdA-fractie een motie ingediend in de Overbetuwese gemeenteraad om ook van Overbetuwe een Kinderpardon-gemeente te maken. En gelukkig vonden 27 raadsleden dat ook. Alleen de VVD stemde tegen en verschool zich achter Haagse verantwoordelijkheid. Onze burgemeester Toon van Asseldonk heeft toegezegd om bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor onze kinderen door een versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon.

De tekst van de aangenomen motie vind je hieronder.

De raad van de gemeente Overbetuwe, in vergadering bijeen op 4 september 2018 

Constaterende dat: 

  • Er ook in Overbetuwe gezinnen met kinderen (kunnen) verblijven, die een afwijzing op de kinderregeling (de definitieve regeling gekoppeld aan het Kinderpardon) kunnen krijgen, of die nog een lopende aanvraag hebben;
  • Het meewerkcriterium van deze kinderregeling zo strikt wordt toegepast, dat de afgelopen jaren 95% van de gewortelde kinderen een afwijzing kregen.

Overwegende dat:

  • Er in Overbetuwe , net als in veel andere gemeenten, brede steun bestaat om in Nederland gewortelde kinderen, die hier langer dan vijf jaar verblijven hier te laten blijven, mede omdat Nederland en Overbetuwe hun thuis zijn geworden;
  • De Kinderombudsman zich eerder uitsprak voor “een kinderpardon dat recht doet aan kinderen”, met name omdat het uitzetten van kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van deze (Overbetuwse) kinderen geweld aandoet.

Verzoekt het college om:

  • Te zorgen dat Overbetuwe zich aansluit bij de andere “Kinderpardongemeenten”, door bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers