25 juni 2016

Kerkenraad teleurgesteld

De protestantse gemeente van Elst staat voor waarden als solidariteit en opkomen voor gerechtigheid. Op 23 juni hebben zij laten weten zeer teleurgesteld te zijn over het besluit van de gemeenteraad om niet mee te werken aan de vestiging van een asielzoekerscentrum in Overbetuwe. De PvdA deelt die grote teleurstelling.

PERSBERICHT KERKENRAAD
De protestantse gemeente van Elst heeft met zorg kennis genomen van het negatieve besluit van de gemeenteraad van Overbetuwe inzake de vestiging van een Asielzoekerscentrum (AZC) binnen onze gemeentegrenzen. Het is onze opvatting dat wij het als welgestelde middelgrote gemeente aan onze stand verplicht zijn een substantiële bijdrage te leveren aan de opvang van ontheemden. Als kerk doen wij dat vanuit de betekenis die wij als geloofsgemeenschap hechten aan waarden als solidariteit, verantwoordelijkheid nemen voor de zwakken en opkomen voor recht en gerechtigheid. Ook hebben wij de overtuiging dat er in onze lokale samenleving voldoende draagvlak bestaat om deze mensen een menswaardige opvang te bieden. Zoals wij dat eerder aan het gemeentebestuur kenbaar hebben gemaakt, zouden wij als kerkelijke gemeente met overtuiging en toewijding daaraan een bijdrage hebben willen leveren. Binnen onze kerkelijke gemeente overheerst dan ook een gevoel van grote teleurstelling.

Nadere informatie: P.C. de Leeuwerk, voorzitter Kerkenraad Protestantse Gemeente Elst (0620493545).