3 maart 2014

Interview met lijsttrekker Elbert Elbers

‘Een samenleving waarin iedereen kansen krijgt’

Wie ben je

‘De jongste uit een gezin van vijf jongens. Geboren in 1960, opgegroeid en nog altijd wonend in het mooie Driel. Ik werk als juridisch medewerker bij DAS. Daar houd ik me vooral bezig met het ondersteunen van gemeenten met handhaving door terugvordering van uitkering en het vaststellen van alimentatie.’

Wordt opgetogen van

‘Een mooi boek (Tommy Wierenga/Joe Speedboot), een tranentrekkende film (La Meglio Gioventù), popmuziek (Neil Young/Bruno Mars). Een bezoek aan mijn 90-jarige vader in zijn appartement bij zorgcentrum Liefkenshoek is meestal leuk. We eten en praten wat samen, spelen een partijtje biljart, kijken samen naar Ajax. Fijn om hem nog te hebben.
Iets kunnen betekenen voor mensen maakt me blij. Die momenten moet je zoeken en koesteren in de politiek. Binnen de PvdA is de sfeer goed en dat stimuleert me.’

Grootste ergernissen

‘Mensen die niet luisteren naar een ander en die zichzelf graag horen praten. Terwijl je met zulke mensen graag een constructief gesprek zou willen voeren.’
‘In Overbetuwe is het onvoorstelbaar dat we ons zo druk maken over een nieuw gemeentehuis. Dat is misschien een belangrijk onderwerp in de pers en aan de borreltafel. Veel ingrijpender voor alle mensen zijn de wijzigingen, die de regering doorvoert op het gebied van zorg, werk en wonen. Die wijzigingen gaan mensen echt merken in hun dagelijks leven en zijn veel belangrijker als de plek waar je eens in de vijf jaar een paspoort ophaalt. Dat dit onderwerp nu de politieke verhoudingen beheerst, ergert me enorm.’

In de politiek door

‘Het hele leven is politiek, ook al realiseert zich niet iedereen dat het zo is. Politiek gaat over de vraag hoe verdelen we de schaarse (geld)middelen, die we hebben. We willen allemaal heel veel. Wat kan er daarvan worden gerealiseerd door de overheid. Dus de vraag heb je liever een nieuwe rondweg in het dorp of meer verplegers, dat is politiek. Zelf ben ik in de lokale politiek gekomen door mijn professor in Nijmegen, Roel Fernhout, die ook de eerste Nationale Ombudsman is geweest.
Een bevlogen man, die opkomt voor mensen, die alleen om hun mening of om wie ze zijn, problemen krijgen met hun regering. Iemand die vindt dat bestuurders een grote verantwoordelijkheid hebben en zich ook daarnaar moeten gedragen.’

Drijfveer

‘Een sociale en rechtvaardige samenleving, waar iedereen kansen krijgt. Een samenleving waarin je levensloop niet al bij je geboorte is bezegeld.’

Morgen invoeren

‘De buurt bestuurt: buurtbewoners bepalen voor een deel de inzet van de wijkagent en de (groen)buitendienst in hun buurt.’