Door Elbert Elbers op 4 februari 2018

FNV Overbetuwe

Vrijdagavond 2 februari bezocht ik samen met Cecile de Boer en Gerard Romijn de nieuwjaarsbijeenkomst van de FNV Overbetuwe. Met deze vakbond voeren we goede gesprekken over de toegankelijkheid van de zorg in Overbetuwe. De bond maakt zich bijvoorbeeld grote zorgen over de zogeheten ‘keukentafelgesprekken’. In deze gesprekken zou te veel worden gestuurd richting de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Met als resultaat dat er geen ondersteuning noodzakelijk wordt gevonden door de gemeente.
FNV Overbetuwe en de PvdA Overbetuwe zien beiden de problemen van inwoners met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 1 januari 2015 is de instroom van mensen met een arbeidshandicap in de Wet Sociale Werkvoorziening gestopt. De bedoeling was om mensen met zo’n handicap aan een baan bij een gewone werkgever te helpen. Nu 3 jaar later is dat niet, of zwaar onvoldoende gelukt.
De “oude” Sociale Werkplaats Presikhaaf heeft per 1 januari 2018 plaats gemaakt voor B.V. Scalabor. Deze onderneming heeft de activiteiten overgenomen. De toekomst moet uitwijzen of dit de juiste oplossing is.
De FNV had liever gezien dat de gemeente Overbetuwe voor een eigen lokale invulling van een werkbedrijf had gekozen. Dit was precies ook het voorstel van de PvdA Overbetuwe. Helaas is dat (nog) niet overgenomen door het college. De PvdA Overbetuwe blijft met steun van de FNV aandacht vragen voor deze groep inwoners van onze gemeente.

Het was een leerzame en leuke nieuwjaarsbijeenkomst. Ook vertegenwoordigers van GroenLinks, Gemeentebelangen Overbetuwe en D66 waren aanwezig.

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers