Door Gabrièle Penning de Vries op 7 oktober 2014

Extra geld voor zorg en banen in de huishoudelijk hulp

Er verandert veel in de zorg. Met de veranderingen in de zorg als gevolg van de decentralisaties zijn onzekerheden ontstaan over behoud van werk en een goede beloning en wel of geen recht op huishoudelijke zorg.

Staatssecretaris Van Rijn heeft voor 2015 en 2016 extra geld beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp. De PvdA-fractie Overbetuwe is hier zeer blij mee. Ook onze gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om voor 15 oktober te reageren met een plan om aanspraak te maken op extra geld.

De Pvda Overbetuwe wil deze mogelijkheid voor behoud van zorg, werkgelegenheid en goede beloning voor werkenden in de huishoudelijke hulp optimaal benutten en heeft daarom een aantal vragen gesteld. ( zie bijlage : vragen + antwoorden).

Werken aan betere zorg en tegelijkertijd houvast bieden aan medewerkers in de zorg, dat is de uitdaging.

 

Gabrièle Penning de Vries

Gabrièle Penning de Vries

Samen maken we Overbetuwe nog mooier! Ik ben Gabrièle Penning de Vries, de nummer 7 op de kandidatenlijst. Ik ben sinds 1997 actief bij de PvdA Overbetuwe. Momenteel ben ik de voorzitter van onze afdeling. Hiervoor was ik bestuurslid, campagneleider, penningmeester, commissielid/burgerlid en ik ben ruim 6 jaar raadslid geweest. Je kunt wel stellen, ik

Meer over Gabrièle Penning de Vries