18 april 2016

EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW BESTUUR!

Samen de uitdaging aangaan!
Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 14 april ben ik, Gabrièle Penning de Vries, met algemene goedkeuring gekozen tot voorzitter van de PvdA Overbetuwe. Ik ben trots op deze functie. Paul Crowe zal in het nieuwe bestuur de taken van penningmeester en secretaris op zich nemen. Gerard Romijn sluit zich bij het bestuur aan als algemeen bestuurslid. Een aantal leden heeft aangegeven actief betrokken te willen zijn. Al deze mensen en onze fractie vormen samen een dynamisch gezelschap dat aan de slag gaat voor de PvdA afdeling Overbetuwe.
De komende jaren wil het bestuur zich richten op activiteiten om de afdeling opnieuw op de kaart te zetten, vol strijdlust en enthousiasme. Onze leden en de inwoners van Overbetuwe kunnen daarbij zeker een rol spelen.  Politiek moet weer een beweging worden van, voor en door mensen, met  activisme en betrokkenheid. Wij gaan samen de uitdaging aan!

Met een hartelijke groet,

Gabrièle Penning de Vries
voorzitter PvdA afd. Overbetuwe