29 oktober 2018

Dorps- en wijkraden

Maandagavond 29 oktober ontmoetten de dorps- en wijkraden van Overbetuwe elkaar in De Oldenburg in Driel. Ervaringen werden met elkaar uitgewisseld. Hoe activeer je mensen om iets te doen voor hun wijk of dorp? Wat doe je als dorpsraad om de meningen van de inwoners uit je dorp op te halen? Op welke manier kom je aan de noodzakelijke informatie bij de gemeente? Welke rol moet de gemeenteraad spelen?

Een heleboel vragen, die met medewerkers van de Vereniging voor Kleine Kernen en de gemeente Overbetuwe werden besproken.  Vanuit de PvdA was Elbert Elbers aanwezig om kennis te maken met de dorps- en wijkraadsleden. Hij luisterde aandachtig naar de inbreng van iedereen. Kerngericht werken is een speerpunt van het college. De PvdA wil met de wijk- en dorpsraden verder spreken over hoe je dat het beste concreet kunt aanpakken. Dat zal gebeuren op een Politieke Avond. Wij zullen voor agendering van dit belangrijke punt zorgen.