Door op 11 december 2013

Decentralisaties: kansen en problemen

Het was op 10 april j.l. in de Hucht dat gemeente en welzijnswereld elkaar ontmoetten, met circa 100 aanwezigen. Bij de inleiding  sprak Gera Koopmans over “een dwalende zoektocht naar een heldere stip op de horizon”. Dat suggereert geen sterke bestuurlijke greep van de gemeente.

Lees hier de volledige tekst: Decentralisaties kansen en problemen