24 februari 2018

Debat in theater De Kik in Elst

Vrijdag 23 februari vond het eerste grote verkiezingsdebat plaats in theater De Kik in Elst. Het debat zou gaan over Kunst en Cultuur in Overbetuwe. De lokale politici waren er evenwel erg handig in om ook andere onderwerpen aan te snijden.
Onze voorzitter Gabrièle Penning de Vries toonde zich een vurig debater. Zij vertelde dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn. De toegang moet betaalbaar zijn voor alle inwoners. En alle mensen, jong en oud, moeten worden uitgedaagd om vooral te laten zien tot wat ze allemaal in staat zijn.
De PvdA wil, net als de CU, meer investeren in Kunst en Cultuur in de Overbetuwse dorpen. En investeert liever minder in stenen en zeker niet in megalomane cultuurtempels, zoals het CDA lijkt te gaan doen bij Elst Centraal. Kijk goed om je heen wat er allemaal al is en versterk die initiatieven. Daar hebben alle dorpen wat aan.
Iedereen moet de kans krijgen zijn talenten te ontdekken en anderen daarvan te laten genieten. En de PvdA wil eraan bijdragen, dat ook de mensen, die het financieel moeilijk hebben, die kansen kunnen pakken.
Gabrièle heeft ons gedachtengoed geweldig voor het voetlicht gebracht. Dit belooft veel goeds voor de verdere campagne.

In ons verkiezingsprogramma lees je het volgende over Kunst en Cultuur:
De PvdA Overbetuwe wil ruim aandacht voor cultuur, omdat het een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van ieder mens.
• De PvdA Overbetuwe wil investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente en wil deze behouden voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.
• Wij zien de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Dat betekent dat er in bibliotheken een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid, er allerlei vormen van informatie te vinden zijn, en er permanent open wifi-verbindingen zijn.
• Wij waarderen en stimuleren amateurkunst. En ondersteunen dus verenigingen, muzieklessen en cursussen waar mogelijk.
• De PvdA Overbetuwe vindt samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs belangrijk. Kennis over ons culturele erfgoed – waar komen we vandaan – helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit.