De PvdA strijdt al jaren voor een eerlijk en rechtvaardig kinderpardon en dat blijven wij doen, ook in Overbetuwe!

Door Gabrièle Penning de Vries op 4 september 2018

Uitzetting van gewortelde kinderen is een ernstige schending van de kinderrechten. 

Kinderen die buiten hun schuld hier langer dan vijf jaar zijn hebben recht op een toekomst in Nederland. Het kinderpardon regelt dat, maar de interpretatie van de regels van het permanente kinderpardon moeten duidelijker worden. De PvdA pleit voor een ruimhartiger kinderpardon, zodat het kinderpardon doet wat het moet doen: kinderen in kwetsbare positie beschermen.

Wij blijven pal staan voor het vluchtelingenverdrag en het internationaal kinderrechtenverdrag. Misbruik moet worden aangepakt, maar tegelijkertijd moeten kinderen en diens ouders die beschikbaar waren voor terugkeer, in aanmerking komen voor een kinderpardon. Kansloos doorprocederen door zowel de ouders als de IND moet worden tegengegaan en de procedures moeten sneller en efficiënter.

Ook in Overbetuwe kunnen er gezinnen verblijven, die een afwijzing op de kinderregeling (de definitieve regeling gekoppeld aan het Kinderpardon) kunnen krijgen, of die nog een lopende aanvraag hebben. En omdat het meewerkcriterium van deze kinderregeling zo strikt wordt toegepast, dat de afgelopen jaren 95% van de gewortelde kinderen een afwijzing kregen, heeft de PvdA een motie ingediend (voor de raadsvergadering van 4 september 2018) die ervoor moet zorgen dat Overbetuwe zich aansluit bij de andere “Kinderpardongemeenten”, door bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon.

Laten we hopen dat de motie wordt aangenomen, want  het werkt alleen als gemeenten samen optrekken en samen een vuist maken. Samen opkomen voor kinderen! Samen zorgen voor een mooie toekomst!

 

 

 

Gabrièle Penning de Vries

Gabrièle Penning de Vries

Samen maken we Overbetuwe nog mooier! Ik ben Gabrièle Penning de Vries, de nummer 7 op de kandidatenlijst. Ik ben sinds 1997 actief bij de PvdA Overbetuwe. Momenteel ben ik de voorzitter van onze afdeling. Hiervoor was ik bestuurslid, campagneleider, penningmeester, commissielid/burgerlid en ik ben ruim 6 jaar raadslid geweest. Je kunt wel stellen, ik

Meer over Gabrièle Penning de Vries