Door op 28 oktober 2013

De decentralisaties op koers?

Zijn we het als raadsfracties voldoende eens over het beleid rond de decentralisaties? We hebben toch de vastgestelde “Sociaal Maatschappelijke Visie” ? Bij anderen ontstaat, door vaagheid van die visie en vage boodschappen van het Rijk, in toenemende mate onrust.

De PvdA-fractie meent dat er geen politiek verschil van inzicht bestaat, maar wel anders wordt gedacht over informatie en procesinrichting, vooral tussen de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad.  Daarom geven we hiermee een schriftelijk signaal af.

Lees hier de volledige tekst.