Door op 16 januari 2015

CDA en D66 laten mensen met smalle beurs in de steek

Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen. Er is een stijgend aantal armen.
De gemeente kan daar wat aan doen door meer mensen, die langere tijd in die problemen zitten, een extra steun in de rug te geven.

In de raadsvergadering van dinsdag 13 januari heeft de PvdA daarom een voorstel ingediend om mensen met een minimuminkomen een ondersteuning te geven in de vorm van een extra bedrag.
Om steun te krijgen voor dat voorstel is gekeken naar de verkiezingsprogramma’s van alle fracties in de raad.
En het volgende is aan alle fracties voorgehouden:

Aan het CDA:
Ja, er is een nieuwe realiteit na de verkiezingen. Het CDA zegt ja, tegen mensen die het even zelf niet kunnen redden.
In de raadsvergadering zei het CDA keihard “nee”, tegen mensen, die het langere tijd niet redden.

Aan de VVD:
Deze mensen kunnen een liberaal duwtje in de rug heel goed gebruiken.
In de raadsvergadering weigerde de VVD deze ruggensteun.

Aan GroenLinks:
GroenLinks wil dat Overbetuwe de sociaalste gemeente van de regio Arnhem-Nijmegen wordt.
In de raadsvergadering steunde GroenLinks het amendement van de PvdA.

Aan de ChristenUnie (CU) is voorgehouden:
U wil pal staan voor een sterke samenleving, voor zorg voor elkaar, voor meedoen door iedereen.
In de raadsvergadering weigerde de CU steun voor deze groep mensen.

Aan Burgerbelangen Overbetuwe (BBO):
BBO zegt van zichzelf geen specifieke politieke signatuur te hebben. U bent niet links en niet rechts. Uw focus ligt op de burger.
In de raadsvergadering gaf BBO steun aan de oproep van de PvdA.

Aan Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO):
U vindt de zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de Gemeente. Zowel inhoudelijk als financieel. U wil eerlijk en sociaal zijn.
In de raadsvergadering toonde GBO geen sociaal gezicht.

Aan D66:
U wil proactief armoede bestrijden en voorkomen. Uw partijgenoten in Amsterdam steunen een soortgelijke maatregel als de PvdA voorstelt in Overbetuwe.
In de raadsvergadering had D66 Overbetuwe niet dezelfde lef als hun Amsterdamse partijgenoten.

Het voorstel van de PvdA kreeg in de gemeenteraad steun van GroenLinks en Burgerbelangen Overbetuwe.
De PvdA dankt deze fracties voor hun inzet voor de groep mensen, die financieel niet rond kunnen komen door lange tijd een minimuminkomen te hebben.