Burgerparticipatie is mislukt rond railterminal bij Reeth

Door Elbert Elbers op 13 juni 2018

Vandaag was ik op bezoek bij de Provincie Gelderland. Daar bezocht ik een bijzondere vergadering van de Commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur. Men sprak daar over de realisatie van de Railterminal Gelderland (RTG). Met de realisatie van de RTG wil de provincie eindelijk beter gebruik gaan maken van de Betuweroute die door Gelderland loopt. Dat zou Gelderland een nog interessantere verstigingslocatie voor bedrijven moeten maken. De RTG is één van de beeldbepalende projecten van de provincie. Het is een prestige-project geworden.

In december 2017 heeft de provincie al 5,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de inrichting en ontsluiting van de RTG. De provincie is nu in gesprek met het Rijk over hun financiële bijdrage aan de RTG. Er wordt met grondeigenaren, waaronder ProRail, gesproken over de beschikbaarheid van grond voor de RTG. En er wordt ook gesproken met de beoogd exploitant Dutch European Rail Terminal B.V. (DERT). Begin 2019 bespreekt de provincie een inpassingsplan, waarna de feitelijke realisatie kan starten. Volgens plan wordt de RTG eind 2020/begin 20121 opgeleverd. De provincie heeft onlangs met de gemeente Overbetuwe een overeenkomst gesloten over de samenwerking bij de totstandkoming van de railterminal en de realisatie van een aantal gebiedsmaatregelen.

Doel van de bijeenkomst vandaag was het beschikbaar stellen door de provincie van 4,05 miljoen euro voor de gebiedsmaatregelen. En nogeens 2 miljoen euro td reserveren voor veilig fietsverkeer en hoogwaardig openbaar vervoer in het gebied rondom afslag 38 van Rijksweg A15. Naast de realisatie van de railterminal heeft het gebied ook te maken met de verbreding van de A15, de aanleg van windmolens en de aanleg van bedrijvenpark A15.

En dan was er Koos Nijssen. Een inwoner van het buurtschap Reeth. Iemand die van dichtbij ervaart wat de impact van alle maatregelen is op het leven van alledag. En iemand die weet waarover hij praat en spreekbuis is voor het buurtschap Leefbaar Reeth.  Vandaag sprak hij de provincie toe. Hieronder zijn ontnuchterende verhaal over hoe onze inwoners denken over het handelen van de gemeente Overbetuwe.

Inspraak Buurtvereniging Leefbaar Reeth bij provincie Gelderland commissie BOC op 13 juni 2018

Beste mensen.

Ik ben Koos Nijssen, secretaris van Buurtvereniging Leefbaar Reeth. De door u beoogde Railterminal Gelderland ligt in ons buurtschap, de ontsluitingsweg loopt door onze achtertuinen.

Voor u staat een verdrietig mens, vertegenwoordiger van een buurt die met de beste intenties begon aan het proces van burgerparticipatie rondom Knoop 38. Een proces dat met het geluid van de snerpend piepend remmen van een rangeerlocomotief tot stilstand is gekomen.

Natuurlijk, liever willen we geen railterminal in ons buurtschap. Liever willen we niet dat ons platteland wordt omgetoverd naar de logistieke hotspot waar u om onbegrijpelijke redenen zo van droomt. Maar er waren al veel stappen gezet. Betuweroute, CUP, A15 die Via15 wordt, bedrijventerreinen Park15 en de Grift, windpark Nijmegen-Betuwe en WindPark15. En dan ook nog eens de Railterminal, een Rijksweg Zuid met 70% meer verkeer en een benodigd groter viaduct dat zijn herrie over ons buurtschap rondstrooit.

Onze buurtvereniging is niet vóór het RTG en de andere uitbreidingsplannen. Maar we zijn ook niet blij om elke 5 jaar opnieuw op de barricades te moeten tegen de boemerang aan plannen die steeds onder een andere naam op ons af komen: MTC, ROP en dan nu weer RTG. We willen gewoon rustig wonen, de waarde van onze woningen behouden en de identiteit van ons buurtschap borgen. Mede op ons initiatief werd daarom het gebiedsproces Knoop38 opgestart om de ontwikkelingen rondom ons buurtschap in samenhang te bekijken en met zo min mogelijk achteruitgang van leefomgeving tot oplossingen te komen. Wij hebben daar keihard voor gewerkt.

We waren enthousiast over de eerste aanpak van het gebiedsproces. Provincie, gemeente, een aantal ondernemers en vertegenwoordigers van omwonenden waren betrokken bij de klankbordgroep die zou zoeken naar de oplossing. En we zijn best een mooi eind gekomen. We vinden de ontsluitingsroute die u koos onverstandig voor leefbaarheid maar ook vanwege de verkeerstechnische chaos die zal ontstaan. Daar was een betere oplossing voor waar u heel nuttig wat van uw geld in had kunnen steken. Maar de inpassing van het RTG en de ontsluitingsweg achter de wal helpt in elk geval. Ook dat u wilt afzien van de 2% maatschappelijk eigen risico voor waardedaling van woningen waarderen we. Daar zou wel bij moeten horen dat de keuze van woningen met planschade ruim zou moeten zijn. Ons buurtschap veranderd door plannen van de provincie en de gemeente immers van platteland naar periferie van de logistiek. Als ik Reeth nu binnen kom is het gevoel van die plek heel anders dan wanneer straks de plannen uitgevoerd zijn. Heel Reeth ondervindt planschade.

In uw notitie geeft u aan dat het gebiedsproces Knoop38 is afgerond. Dat geldt misschien vanuit uw standpunt, met de oogkleppen van het RTG op. Voor ons loopt het proces echter gewoon verder. Tenminste, dat hoopten we. De Gemeente Overbetuwe, Wethouder van Baal en vertegenwoordigers van CDA, D66 en GBO hebben zeker 10 keer bij mij thuis aan de keukentafel en in het gemeentehuis met ons overlegd over hoe we Knoop38 acceptabel kunnen krijgen. In die gesprekken werden steeds allerlei mondelinge toezeggingen gedaan. Daarom zijn we vanaf september vorig jaar met toenemende druk bezig geweest om ze op papier te krijgen. Dat is niet gelukt. De gemeente heeft in een memo van 29 mei eindelijk toegegeven dat ze geen afspraken gaat maken met omwonenden hoewel ze dat wel steeds heeft toegezegd. Provincie en gemeente maken liever afspraken met elkaar en met de enige beoogde ondernemer die ze heeft kunnen vinden, maar niet met de omwonenden. Wij mogen alleen kiezen tussen vertrouwen in de politiek of juridische procedures achteraf. En de politiek heeft ons vertrouwen ernstig beschaamd. Ons enthousiasme van het begin van dit proces is helemaal vervlogen. Dat komt deels door de inhoud maar zeker ook door de manier waarop we door de politiek zijn behandeld. Ons rest alleen de weg naar de Raad van State en een rechter die vergunningen voor het RTG zal moeten beoordelen. U zou de burgerparticipatie rondom Knoop38 eens moeten evalueren. Dan blijven ook uw ogen niet droog. Het is om te huilen.

page1image2052398352Het gevolg van deze weigering om tot afspraken met omwonenden te komen is dat leden van Leefbaar Reeth gezamenlijk een advocaat in de arm hebben genomen. Die gaat zoeken naar elk mogelijk gaatje waarmee we het RTG helemaal kunnen tegenhouden. Het is de enige optie die voor ons over blijft. We nodigen omwonenden uit een wijdere cirkel uit zich via hun rechtsbijstand of direct aan te sluiten bij dat proces. En zodra we het gaatje vinden zullen we gaan voor blokkade van het RTG. Dat is bij het MTC en het ROP ook gelukt. Nu er geen goede afspraken op papier komen die onze belangen borgen moet de boemerang aan projecttitels voor het RTG nog maar een keer opnieuw van ons af vliegen.

De bijdrage van 4,5 miljoen aan de Gemeente Overbetuwe waarover u vandaag moet stemmen komt pas beschikbaar komt nadat de plannen onomkeerbaar zijn. De trieste afloop van de burgerparticipatie heeft er voor gezorgd dat dat moment verder weg is komen te liggen. U kunt de stemming van vandaag dan ook net zo goed doorschuiven naar de volgende statenperiode. U stemt vandaag voor de vorm. De komende jaren wordt dit plan niet onomkeerbaar.

 

 

 

 

 

Elbert Elbers

Elbert Elbers

“Stem PvdA voor een lokaal links geluid!” Het hele leven is politiek. En politiek doet er toe. Lokaal beslis je over fatsoenlijk werk, betaalbare woningen voor iedereen en toegankelijke zorg in de dorpen. Omdat ik actief bij die keuzes betrokken wil zijn, ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een partij die

Meer over Elbert Elbers